[Sall.] rep. 2,5-9: l’argumentatio

N.B. En raison de la fermeture de la Sorbonne, un fichier audio commentant ces textes est mis en ligne dans la plateforme moodle (M1/3LC56LA – Littérature latine – Histoire des textes – AGarcea).

1. L’expositio

(5.1.) in duas partes ego ciuitatem diuisam arbitror, sicut a maioribus accepi, in patres et plebem. antea in patribus summa auctoritas erat, uis multo maxuma in plebe.

Caton pro L. Turio contra Cn. Gellium ( n° 8 frg. 206 Malcovati4 ap. Gell. 14,2,26) atque ego a maioribus memoria sic accepi: si quis quid alter ab altero peterent, si ambo pares essent, siue boni siue mali essent, quod duo res gessissent, uti testes non interessent, illi, unde petitur, ei potius credendum esse.

2. Digression historique

(5.2.) itaque saepius in ciuitate secessio fuit semperque nobilitatis opes deminutae sunt et ius populi amplificatum. (3.) sed plebs eo libere agitabat, quia nullius potentia super leges erat neque diuitiis aut superbia sed bona fama factisque fortibus nobilis ignobilem anteibat: humillimus quisque in aruis aut in militia nullius honestae rei egens satis sibi satisque patriae erat. (4.) sed ubi eos paulatim expulsos agris inertia atque inopia incertas domos habere subegit, coepere alienas opes petere, libertatem suam cum re publica uenalem habere. (5.) ita paulatim populus, qui dominus erat, cunctis gentibus imperitabat, dilapsus est et pro communi imperio priuatim sibi quisque seruitutem peperit. (6.) haec igitur multitudo primum malis moribus inbuta, deinde in artis uitasque uarias dispalata, nullo modo inter se congruens, parum mihi quidem idonea uidetur ad capessendam rem publicam.

 • Tibère Gracchus suasio legis agrariae (n° 34 frg. 13 Malcovati4 Plutarque Tib. Gr. 9,5-6) τοῖς δ’ ὑπὲρ τῆς Ἰταλίας μαχομένοις καὶ ἀποθνῄσκουσιν ἀέρος καὶ φωτός, ἄλλου δ’ οὐδενὸς μέτεστιν, ἀλλ’ ἄοικοι  καὶ ἀνίδρυτοι μετὰ τέκνων πλανῶνται καὶ γυναικῶν. […] οὐδενὶ γάρ ἐστιν οὐ βωμὸς πατρῷος, οὐκ ἠρίον προγονικὸν τῶν τοσούτων Ῥωμαίων, ἀλλ’ ὑπὲρ ἀλλοτρίας τρυφῆς καὶ πλούτου πολεμοῦσι καὶ ἀποθνῄσκουσι, κύριοι τῆς οἰκουμένης εἶναι λεγόμενοι, μίαν δὲ βῶλον ἰδίαν οὐκ ἔχοντες.

3. La première réforme : la ciuitas

3.1. Deux propositions

(5.7.) ceterum additis nouis ciuibus magna me spes tenet fore ut omnes expergiscantur ad libertatem: quippe cum illis libertatis retinendae, tum his seruitutis amittendae cura orietur. (8.) hos ego censeo permixtos cum ueteribus nouos in coloniis constituas: ita et res militaris opulentior erit et plebs bonis negotiis impedita malum publicum facere desinet.

3.2. Difficultés pour César

(6.1.) sed non inscius neque inprudens sum, quom ea res agetur, quae saeuitia quaeque tempestates hominum nobilium futurae sint, quom indignabuntur, omnia funditus misceri, antiquis ciuibus hanc seruitutem inponi, regnum denique ex libera ciuitate futurum, ubi unius munere multitudo ingens in ciuitatem peruenerit. (2.) equidem ego sic apud animum meum statuo: malum facinus in se admittere, qui incommodo rei publicae gratiam sibi conciliet; ubi bonum publicum etiam priuatim usui est, id uero dubitare adgredi, socordiae atque ignauiae duco.

 • Cicéron 10,4,2 (domaine de Cumes, 14/04/49) modo Italia expulit [sc. Caesar] <illum> [sc. Pompeium], nunc alia ex parte persequi, ex alia prouincia exspoliare conatur nec iam recusat sed quodam modo postulat ut, quem ad modum est, sic etiam appelletur tyrannus.
 • Cicéron 10,8,2 (domaine des Cumes, 2/05/49) nam caedem uideo si uicerit et impetum in priuatorum pecunias et exsulum reditum et tabulas nouas et turpissimorum honores et regnum non modo Romano homini sed ne Persae quidem cuiquam tolerabile.
3.3. L’exemplum de Drusus

(6.3.) M. Druso semper consilium fuit in tribunatu summa ope niti pro nobilitate; neque ullam rem in principio agere intendit, nisi illei auctores fuerant. (4.) sed homines factiosi, quibus dolus atque malitia fide cariora erant, ubi intellexerunt per unum hominem maxumum beneficium multis mortalibus dari, uidelicet sibi quisque conscius malo atque infido animo esse, de M. Druso iuxta ac se existumauerunt. (5.) itaque metu ne per tantam gratiam solus rerum poteretur, contra eam nisi sua et ipseius consilia disturbauerunt. (6.) quo tibi, imperator, maiore cura fideique amici et multa praesidia paranda sunt. (7.1.) hostem aduersum deprimere strenuo homini haud difficilest: occulta pericula neque facere neque uitare bonis in promptu est. (2.) igitur, ubi eos in ciuitatem adduxeris, quoniam quidem renouata plebs erit, in ea re maxume animum exerceto, ut colantur boni mores, concordia inter ueteres et nouos coalescat.

 • Platon epist. 7 351 c6-d1 ἃ δὴ Δίων νῦν πράττων, προτιμήσας τὸ πάσχειν ἀνόσια τοῦ δρᾶσαι πρότερον, διευλαβούμενος δὲ μὴ παθεῖν, ὅμως ἔπταισεν ἐπ’ ἄκρον ἐλθὼν τοῦ περιγενέσθαι τῶν ἐχθρῶν, θαυμαστὸν παθὼν οὐδέν.

4. Le studium pecuniae

(7.3.) sed multo maxumum bonum patriae ciuibus, tibi liberis, postremo humanae genti pepereris, si studium pecuniae aut sustuleris aut, quoad res feret, minueris. aliter neque priuata res neque publica neque domi neque militiae regi potest. (4.) nam ubi cupido diuitiarum inuasit, neque disciplina neque artes bonae neque ingenium ullum satis pollet, quin animus magis aut minus mature, postremo tamen succumbat. (5.) saepe iam audiui, qui reges, quae ciuitates et nationes per opulentiam magna imperia amiserint, quae per uirtutem inopes ceperant: id adeo haud mirandum est. (6.) nam ubi bonus deteriorem diuitiis magis clarum magisque acceptum uidet, primo aestuat multaque in pectore uoluit: sed ubi gloria honorem, magis in dies uirtutem opulentia uincit, animus ad uoluptatem a uero deficit. (7.) quippe gloria industria alitur, ubi eam dempseris, ipsa per se uirtus amara atque aspera est. (8.) postremo ubi diuitiae clarae habentur, ibi omnia bona uilia sunt, fides probitas pudor pudicitia. (9.) nam ad uirtutem una ardua uia est, ad pecuniam qua cuique lubet nititur: et malis et bonis rebus ea creatur.

5. La deuxième réforme : contre l’auaritia

(7.10.) ergo in primis auctoritatem pecuniae demito. neque de capite neque de honore ex copiis quisquam magis aut minus iudicauerit, sicut neque praetor neque consul ex opulentia uerum ex dignitate creetur. (11.) sed de magistratu facile populi iudicium fit: iudices a paucis probari regnum est, ex pecunia legi inhonestum. quare omnes primae classis iudicare placet, sed numero plures quam iudicant. (12.) neque Rhodios neque alias ciuitates unquam iudiciorum suorum paenituit, ubi promiscue diues et pauper, ut cuique fors tulit, de maximis rebus iuxta ac de minimis disceptat. (8.1.) sed magistratibus creandis haud mihi quidem apsurde placet lex, quam C. Gracchus in tribunatu promulgauerat, ut ex confusis quinque classibus sorte centuriae uocarentur. (2.) ita coaequantur dignitate pecunia, uirtute anteire alius alium properabit. (3.) haec ego magna remedia contra diuitias statuo. nam perinde omnes res laudantur atque adpetuntur, ut earum rerum usus est. malitia praemiis exercetur: ubi ea dempseris, nemo omnium gratuito malus est. (4.) ceterum auaritia belua fera inmanis intoleranda est: quo intendit, oppida agros fana atque domos uastat, diuina cum humanis permiscet, neque exercitus neque moenia obstant, quominus ui sua penetret; fama pudicitia liberis patria atque parentibus cunctos mortalis spoliat. uerum, (5.) si pecuniae decus ademeris, magna illa uis auaritiae facile bonis moribus uincetur.

 • Platon epist. 8 355 a8-b6 δέξασθε, ὦ Συρακόσιοι, πάντων πρῶτον νόμους οἵτινες ἂν ὑμῖν φαίνωνται μὴ πρὸς χρηματισμὸν καὶ πλοῦτον τρέψοντες τὰς γνώμας ὑμῶν μετ’ ἐπιθυμίας, ἀλλ’ ὄντων τριῶν, ψυχῆς καὶ σώματος ἔτι δὲ χρημάτων, τὴν τῆς ψυχῆς ἀρετὴν ἐντιμοτάτην ποιοῦντες, δευτέραν δὲ τὴν τοῦ σώματος, ὑπὸ τῇ τῆς ψυχῆς κειμένην, τρίτην δὲ καὶ ὑστάτην τὴν τῶν χρημάτων τιμήν, δουλεύουσαν τῷ σώματί τε καὶ ψυχῇ.
 • Platon epist. 7 335 a7-b3 ὧν ὁ φιλοχρήματος πένης τε ἀνὴρ τὴν ψυχὴν οὔτε ἀκούει, ἐάν τε ἀκούσῃ, καταγελῶν, ὡς οἴεται, πανταχόθεν ἀναιδῶς ἁρπάζει πᾶν ὅτιπερ ἂν οἴηται, καθάπερ θηρίον, φαγεῖν ἢ πιεῖν ἢ περὶ τὴν ἀνδραποδώδη καὶ ἀχάριστον, ἀφροδίσιον λεγομένην οὐκ ὀρθῶς, ἡδονὴν ποριεῖν αὑτῷ τοὐμπίμπλασθαι.

6. L’invective contre les nobiles

(8.6.) atque haec ita sese habere tametsi omnes aequi atque iniqui memorant, tamen tibi cum factione nobilitatis haut mediocriter certandum est. quoius si dolum caueris, alia omnia in procliui erunt. (7.) nam ii, si uirtute satis ualerent, magis aemuli bonorum quam inuidi essent. quia desidia et inertia, stupor eos atque torpedo inuasit, strepunt obtrectant. alienam famam bonam suum dedecus aestumant. (9.1.) sed quid ego plura quasi de ignotis memorem? M. Bibuli fortitudo atque animi uis in consulatum erupit; hebes lingua, magis malus quam callidus ingenio. quid ille audeat, quoi consulatus, maximum imperium, maxumo dedecori fuit? (2.) an L. Domiti magna uis est, quoius nullum membrum a flagitio aut facinore uacat? lingua uana, manus cruentae, pedes fugaces; quae honeste nominari nequeunt, inhonestissima. (3.) unius tamen M. Catonis ingenium uersutum loquax callidum haud contemno. parantur haec disciplina Graecorum. sed uirtus uigilantia labor apud Graecos nulla sunt. quippe qui domi libertatem suam per inertiam amiserint, censesne eorum praeceptis imperium haberi posse? (4.) reliqui de factione sunt inertissimi nobiles, in quibus sicut in titulo [corr. Jordan : instituto V] praeter bonum nomen nihil est additamenti. L. Postumii M. Fauonii mihi uidentur quasi magnae nauis superuacuanea onera esse: ubi salui peruenere, usui sunt; si quid aduersi coortum est, de illeis potissimum iactura fit, quia pretii minimi sunt.

 • 9,1 Marcus Calpurnius Bibulus, cos. 59, cf. Cicéron lettres à Atticus de juillet 59 : Att. 2,20,6 cum Archiloquio edicto; 21,4 Archiloquia… edicta Bibuli; Brut. 267 cum… non esset orator
 • 9,2 Lucius Domitius Ahenobarbus, cos. 54, cf. Cicéron Brut. 267 multa cum libertate dicebat ; Virgile Aen. 11,390 an tibi Mauors | uentosa in lingua pedibusque fugacis istis | semper erit? ; Rutilius Lupus RhLM p. 10,31-11,6 Halm μερισμός. hoc schema singulas res separatim disponendo et suum cuique proprium tribuendo magnam efficere utilitatem et inlustrem consueuit. Lycurgi [frg. 104 Sauppe = 4 Burtt]: “cuius omnes corporis partes ad nequitiam sunt appositissimae: oculi ad petulantem lasciuiam, manus ad rapinam, uenter ad auiditatem, membra, quae non possumus honeste appellare, ad omne genus corruptelae, pedes ad fugam, prorsus ut aut ex hoc uitia aut ipse ex uitiis ortus uideatur”.
 • 9,3 Caton d’Utique : cf. Plutarque 2,2 λέγεται [sc. Μάριος] δὲ μήτε γράμματα μαθεῖν Ἑλληνικὰ μήτε γλώττῃ πρὸς μηδὲν Ἑλληνίδι χρῆσθαι τῶν σπουδῆς ἐχομένων, ὡς γελοῖον γράμματα μανθάνειν ὧν οἱ διδάσκαλοι δουλεύοιεν ἑτέροις.
 • 9,4 Lucius Postumius et Marcus Favonius

[Sall.] rep. 2,3-4: la narratio

N.B. Les étudiantes et étudiants qui ne peuvent pas suivre le séminaire à cause des mesures sanitaires en vigueur trouveront les fichiers audio de chaque séance dans la plateforme moodle (M1/3LC56LA – Littérature latine – Histoire des textes – AGarcea).

1. La nobilitas au pouvoir

(3.1.) sed quoniam Cn. Pompeius aut animi prauitate aut quia nihil eo maluit quod tibi obesset ita lapsus est ut hostibus tela in manus iaceret, quibus ille rebus rem publicam conturbauit, eisdem tibi restituendum est. (2.) primum omnium summam potestatem moderandi de uectigalibus sumptibus iudiciis senatoribus paucis tradidit, plebem Romanam, quoius antea summa potestas erat, ne aequeis quidem legibus in seruitute reliquit. (3.) iudicia tametsi, sicut antea, tribus ordinibus tradita sunt, tamen idem illi factiosi regunt, dant adimunt quae lubet, innocentis circumueniunt, suos ad honorem extollunt. (4.) non facinus, non probrum aut flagitium obstat, quo minus magistratus capiant. quos commodum est trahunt rapiunt; postremo tanquam urbe capta libidine ac licentia sua pro legibus utuntur.

 • César 1,4,4 ipse Pompeius ab inimicis Caesaris incitatus, et quod neminem dignitate secum exaequari uolebat, totum se ab eius amicitia auerterat et cum communibus inimicis in gratiam redierat, quorum ipse maximam partem illo adfinitatis tempore iniunxerat Caesari.
 • César 1,7,1 omnium temporum iniurias inimicorum in se commemorat; a quibus deductum ac deprauatum Pompeium queritur inuidia atque obtrectatione laudis suae, cuius ipse honori et dignitati semper fauerit adiutorque fuerit.
 • Salluste Catil. 20,8  itaque omnis gratia potentia honos diuitiae apud illos sunt aut ubi illi uolunt; nobis reliquere pericula repulsas iudicia egestatem.
 • Salluste Catil. 39,2 sed postquam Cn. Pompeius ad bellum maritumum atque Mithridaticum missus est, plebis opes inminutae, paucorum potentia creuit. ii magistratus, prouincias aliaque omnia tenere; ipsi innoxii, florentes, sine metu aetatem agere ceterosque iudiciis terrere, quo plebem in magistratu placidius tractarent.
 • rhet. Her. 4,51 descriptio nominatur, quae rerum consequentium continet perspicuam et dilucidam cum grauitate expositionem, hoc modo: […] “nam neminem uestrum fugit, Quirites, urbe capta quae miseriae consequi soleant: arma qui contra tulerunt, statim crudelissime trucidantur; ceteri, qui possunt per aetatem et ue<i>res laborem ferre, rapiuntur in seruitutem, qui non possunt, uita priuantur; uno denique atque eodem tempore domus hostili flagrabit incendio, et quos natura aut uoluntas necessitudine et beniuolentia coniunxit, distrahuntur; liberi partim e gremiis diripiuntur parentum, partim in sinum iugulantur, partim ante pedes constuprantur. nemo, iudices, est, qui possit satis rem consequi uerbis nec efferre oratione magnitudinem calamitatis”. ho<c>e genere exornationis uel indignatio uel misericordia potest commoueri, cum res consequentes conprehensae uniuersae perspicua breuiter exprimuntur oratione.

2. Sylla et la nobilitas contemporaine

(3.5.) ac me quidem mediocris dolor angeret, si uirtute partam uictoriam more suo per seruitium exercerent. (6.) sed homines inertissimi, quorum omnis uis uirtusque in lingua sita est, forte atque alterius socordia dominationem oblatam insolentes agitant. (7.) nam quae seditio aut dissensio ciuilis tot tam inlustris familias ab stirpe euertit? aut quorum unquam in uictoria animus tam praeceps tamque inmoderatus fuit? (4.1.) L. Sulla, cui omnia in uictoria lege belli licuerunt, tametsi supplicio hostium partis suas muniri intellegebat, tamen paucis interfectis ceteros beneficio quam metu retinere maluit. (2.) at hercule M. Catoni [Orelli : herculem Catonem V : hercule a M. Catone Mommsen] L. Domitio ceterisque eiusdem factionis quadraginta senatores, multi praeterea cum spe bona adulescentes sicutei hostiae mactati sunt, quom interea inportunissima genera hominum tot miserorum ciuium sanguine satiari nequierunt: non orbi liberi, non parentes exacta aetate, non luctus gemitus uirorum mulierum immanem eorum animum inflexit, quein acerbius in dies male faciundo ac dicundo dignitate alios alios ciuitate euersum irent.

La concessio

Rutilius Lupus 1,19 p. 11,13-15 Halm παρομολογία: hoc fit cum aliquot res aduersario concedimus, deinde aliquid inferimus, quod aut maius sit quam superiora, aut etiam omnia quae posuimus infirmet.

Le parallèle de Sylla
 • César 1,7,3-4 Sullam nudata omnibus rebus tribunicia potestate tamen intercessionem liberam reliquisse; (4.) Pompeium, qui amissa restituisse uideatur bona, etiam, quae ante habuerint, ademisse.
 • César à Oppius 9,7 C1 (vers le 3/03/49) temptemus hoc modo si possimus omnium uoluntates recuperare et diuturna uictoria uti, quoniam reliqui crudelitate odium effugere non potuerunt neque uictoriam diutius tenere praeter unum L. Sullam, quem imitaturus non sum.
 • Cicéron 8,11,2 (domaine de Formies, 27/02/49) genus illud Sullani regni iam pridem appetitur [sc. Gnaeus noster], multis qui una sunt cupientibus.
 • Cicéron 9,7,3 (domaine de Formies, 13/03/49) mirandum enim in modum Gnaeus noster Sullani regni similitudinem concupiuit.
 • Cicéron 10,7,1 (domaine de Cumes, 21-22/04/49) regnandi contentio est, in qua pulsus est modestior rex et probior et integrior et is, qui nisi uincit, nomen populi Romani deleatur necesse est, sin autem uincit, Sullano more exemploque uincet.
La descriptio
 • Cicéron Catil. 4,12 cum uero mihi proposui regnantem Lentulum, sicut ipse se ex fatis sperasse confessus est, purpuratum esse huic Gabinium, cum exercitu uenisse Catilinam, tum lamentationem matrum familias, tum fugam uirginum atque puerorum ac uexationem uirginum Vestalium perhorresco. […] Sic nos in his hominibus qui nos, qui coniuges, qui liberos nostros trucidare uoluerunt, qui singulas unius cuiusque nostrum domos et hoc uniuersum rei publicae domicilium delere conati sunt, qui id egerunt ut gentem Allobrogum in uestigiis huius urbis atque in cinere deflagrati imperi conlocarent, si uehementissimi fuerimus, misericordes habebimur.
 • Salluste Catil. 51,9 plerique eorum, qui ante me sententias dixerunt, conposite atque magnifice casum rei publicae miserati sunt. quae belli saeuitia esset, quae uictis adciderent, enumerauere: rapi uirgines, pueros; diuelli liberos a parentum conplexu; matres familiarum pati quae uictoribus conlubuissent; fana atque domos spoliari; caedem, incendia fieri; postremo armis, cadaueribus, cruore atque luctu omnia conpleri.
 • Salluste hist. 3,98b ac statim fugitiui co<n>tra praeceptum ducis rapere ad stuprum uirg<i>nes matr<ona>sque et alii *** <n>unc restantes et eludebant, simul nefandum in modum peruerso uolnere, et interdum lacerum corpus semianimum omittentes; alii in tecta iaciebant ignis multique ex loco serui, quos ingenium socios dabat, abdita a dominis aut ipsos trahebant ex occulto: neque sanctum aut nefandum quicquam fuit irae barbarorum et seruili ingenio.
 • [Salluste] rep. 1,4,1-2 an illa, quae paulo ante hoc bellum in Cn. Pompeium uictoriamque Sullanam increpabantur, obliuio interfecit: Domitium, Carbonem, Brutum, alios item non armatos neque in proelio belli iure sed postea supplices per summum scelus interfectos, plebem Romanam in uilla publica pecoris modo conscissam? (2.) eheu quam illa occulta ciuium funera et repentinae caedes, in parentum aut liberorum sinum fuga mulierum et puerorum, uastatio domuum ante partam a te uictoriam saeua atque crudelia erant!
 • Accius 1763 Ribbeck = 273 Dangel (ia8) quorum crudelitatem numquam ulla explet satias sanguinis.
 • Crassus or. n° 66 frg. 24 Malcovati4 ap. Cic. de orat. 1,225 eripite nos ex miseriis, eripite ex faucibus eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri; nolite sinere nos cuiquam seruire, nisi uobis uniuersis, quibus et possumus et debemus.

3. Probatio et propositio

(3.) nam quid ego de te dicam? cuius contumeliam homines ignauissimi uita sua commutare uolunt, si liceat. neque illis tantae uoluptati est, tametsi insperantibus accidit, dominatio quanto maerori tua dignitas: quein optatius habent ex tua calamitate periculum libertatis facere, quam per te populi Romani imperium maximum ex magno fieri. (4.) quo magis tibi etiam atque etiam animo prospiciendum est, quonam modo rem stabilias communiasque. (5.) mihi quidem quae mens suppetit eloqui non dubitabo. ceterum tuei erit ingenii probare, quae uera atque utilia factu putes.

 

[Sall.] rep. 2,1-2: le prologue

N.B. Les étudiantes et étudiants qui ne peuvent pas suivre le séminaire à cause des mesures sanitaires en vigueur trouveront les fichiers audio de chaque séance dans la plateforme moodle (M1/3LC56LA – Littérature latine – Histoire des textes – AGarcea).

1. La difficulté de la tâche : la fortuna

(1.1.) scio ego, quam difficile atque asperum factu sit consilium dare regi aut imperatori, postremo quoiquam mortali, quoius opes in excelso sunt, quippe cum et illis consultorum copiae adsint neque de futuro quisquam satis callidus satisque prudens sit. (2.) quin etiam saepe praua magis quam bona consilia prospere eueniunt, quia plerasque res fortuna ex libidine sua agitat.

 • Salluste Catil. 3,2 in primis arduom uidetur res gestas scribere.
 • Quintilien inst.3,8,46-47 et cum Ciceroni dabimus consilium ut Antonium roget … C. Caesari suadentes regnum affirmabimus stare iam rem publicam nisi uno regnante non posse. nam qui de re nefaria deliberat id solum quaerit, quo modo quam minimum peccare uideatur. 
 • [Sall.] rep. 1,1,1-2 pro uero antea optinebat regna atque imperia fortunam dono dare, item alia quae per mortaleis auide cupiuntur, quia et apud indignos saepe erant quasi per libidinem data neque cuiquam incorrupta permanserant. (2.) sed res docuit id uerum esse, quod in carminibus Appius [poet. frg. 3 Blänsdorf <escit> suas quisque faber fortunas] ait, fabrum esse suae quemque fortunae, atque in te maxume, qui tantum alios praegressus es ut prius defessi sint homines laudando facta tua quam tu laude digna faciundo.
 • Isocrate or. 8,8 χρὴ δὲ τοὺς νοῦν ἔχοντας περὶ μὲν ὧν ἴσασιν, μὴ βουλεύεσθαι – περίεργον γὰρ –, ἀλλὰ πράττειν ὡς ἐγνώκασιν, περὶ ὧν δ’ ἂν βουλεύωνται, μὴ νομίζειν εἰδέναι τὸ συμβησόμενον, ἀλλ’ ὡς δόξῃ μὲν χρωμένους, ὅ τι ἂν τύχῃ δὲ γενησόμενον, οὕτω διανοεῖσθαι περὶ αὐτῶν.
 • César Gall. 6,30,2 multum cum in omnibus rebus, tum in re militari potest fortuna.
 • Publilius Syrus F 27 fortuna in homine plus quam consilium ualet.
 • Salluste Iug. 1,1-3 falso queritur de natura sua genus humanum, quod inbecilla atque aeui breuis forte potius quam uirtute regatur. (2.) nam contra reputando neque maius aliud neque praestabilius inuenias magisque naturae industriam hominum quam uim aut tempus deesse. (3.) sed dux atque imperator uitae mortalium animus est. qui ubi ad gloriam uirtutis uia grassatur, abunde pollens potensque et clarus est neque fortuna eget, quippe quae probitatem, industriam aliasque artis bonas neque dare neque eripere quoiquam potest.

2. Principium a nostra persona

(1.3.) sed mihi studium fuit adulescentulo rem publicam capessere, atque in ea cognoscenda multam magnamque curam habui: non ita ut magistratum modo caperem, quem multi malis artibus adepti erant, sed etiam ut rem publicam domi militiaeque quantumque armis uiris opulentia posset cognitum habuerim.

Platon epist. 324 B8-326 B4

Salluste Catil. 3,3-4,1

324 B8-C2 νέος ἐγώ ποτε ὢν πολλοῖς δὴ ταὐτὸν ἔπαθον· ᾠήθην, εἰ θᾶττον ἐμαυτοῦ γενοίμην κύριος, ἐπὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως εὐθὺς ἰέναι. καί μοι τύχαι τινὲς τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων τοιαίδε παρέπεσον…

3,3 sed ego adulescentulus initio, sicuti plerique, studio ad rem publicam latus sum, ibique mihi multa aduorsa fuere.

324 D3-4 καὶ ἐγὼ θαυμαστὸν οὐδὲν ἔπαθον ὑπὸ νεότητος.

3,4 quae tametsi animus aspernabatur insolens malarum artium

324 A4-5 ἐδυσχέρανά τε καὶ ἐμαυτὸν ἐπανήγαγον ἀπὸ τῶν τότε κακῶν.

325 C6-7 … ὅσῳ μᾶλλον διεσκόπουν ἡλικίας τε εἰς τὸ πρόσθε προύβαινον…

4,1 ubi animus ex multis miseriis atque periculis requieuit

325 D3-6 οὐ γὰρ ἔτι ἐν τοῖς τῶν πατέρων ἤθεσιν καὶ ἐπιτηδεύμασιν ἡ πόλις ἡμῶν διῳκεῖτο, καινούς τε ἄλλους ἀδύνατον ἦν κτᾶσθαι μετά τινος ῥᾳστώνης – τά τε τῶν νόμων γράμματα καὶ ἔθη διεφθείρετο…

3,3 nam pro pudore, pro abstinentia, pro uirtute audacia largitio auaritia uigebant

325 E1-2 τὸ πρῶτον πολλῆς μεστὸν ὄντα ὁρμῆς ἐπὶ τὸ πράττειν τὰ κοινά…

3,3 studio ad rem publicam latus sum

4,1 mihi relicuam aetatem a re publica procul habendam decreui

Cf. Vretska (1976: 96)

 • Aristote 1,8 1365b21-25 μέγιστον δὲ καὶ κυριώτατον ἁπάντων πρὸς τὸ δύνασθαι πείθειν καὶ καλῶς συμβουλεύειν <τὸ> τὰς πολιτείας ἁπάσας λαβεῖν καὶ τὰ ἑκάστης ἤθη καὶ νόμιμα καὶ συμφέροντα διελεῖν. πείθονται γὰρ ἅπαντες τῷ συμφέροντι, συμφέρει δὲ τὸ σῶζον τὴν πολιτείαν.
 • Cicéron de orat. 2,337 ad consilium autem de re publica dandum caput est nosse rem publicam.

3. La captatio beneuolentiae : l’éloge de César

(1.4.) itaque mihi multa cum animo agitanti consilium fuit famam modestiamque meam post tuam dignitatem haberei et quoius rei lubet periculum facere, dum quid tibi ex eo gloriae accederet. (5.) idque non temere neque ex fortuna tua decreui, sed quia in te praeter ceteras artem unam egregie mirabilem comperi, semper tibi maiorem in aduersis quam in secundis rebus animum esse. (6.) sed per ceteros mortalis illa res clarior est, quod prius defessi sunt homines laudando atque admirando munificentiam tuam, quam tu {in} faciundo quae gloria digna essent. (2.1.) equidem mihi decretum est nihil tam ex alto reperiri posse, quod non cogitanti tibi in promptu sit. (2.) neque eo quae uisa sunt de re publica tibi scripsi, quia mihi consilium atque ingenium meum amplius aequo probaretur, sed inter labores militiae interque proelia uictorias imperium statui admonendum te de negotiis urbanis. (3.) namque tibi si id modo in pectore consilii est, ut te ab inimicorum impetu uindices quoque modo contra aduersum consulem beneficia populi retineas, indigna uirtute tua cogitas. 

 • Cicéron fam. 1,9,11 (à Lentulus, Rome, décembre 54) cum autem in re publica Cn. Pompeius princeps esset … cuius ego dignitiati ab adolescentia fautor … exstitissem … non putaui famam inconstantiae mihi pertimescendam si … meam … uoluntatem ad summi uiri de meque optime meriti dignitatem adgregassem.
 • Thucydide 1,138,3 ᾖν γὰρ ὁ Θεμιστοκλῆς βεβαιότατα δὴ φύσεως ἰσχὺν δηλώσας καὶ διαφερόντως τι ἐς αὐτὸ μᾶλλον ἑτέρου ἄξιος θαυμάσαι· οἰκείᾳ γὰρ ξυνέσει καὶ οὔτε προμαθὼν ἐς αὐτὴν οὐδὲν οὔτ’ ἐπιμαθών, τῶν τε παραχρῆμα δι’ ἐλαχίστης βουλῆς κράτιστος γνώμων καὶ τῶν μελλόντων ἐπὶ πλεῖστον τοῦ γενησομένου ἄριστος εἰκαστής· καὶ ἃ μὲν μετὰ χεῖρας ἔχοι, καὶ ἐξηγήσασθαι οἷός τε, ὧν δ’ ἄπειρος εἴη, κρῖναι ἱκανῶς οὐκ ἀπήλλακτο· τό τε ἄμεινον ἢ χεῖρον ἐν τῷ ἀφανεῖ ἔτι προεώρα μάλιστα. καὶ τὸ ξύμπαν εἰπεῖν φύσεως μὲν δυνάμει, μελέτης δὲ βραχύτητι κράτιστος δὴ οὗτος αὐτοσχεδιάζειν τὰ δέοντα ἐγένετο.
 • Cornélius Népos Them. 1,4 celeriter quae opus erant reperiebat, facile eadem oratione explicabat, neque minus in rebus gerendis promptus quam excogitandis erat, quod et de instantibus, ut ait Thucydides, uerissime iudicabat et de futuris callidissime coniciebat.
 • Cicéron rep. 5,9 ap. Grill. rhet. p.28,14 ss. Martin: in Politia sua dicit Tullius rei publicae rectorem summum uirum et doctissimum esse debere ita ut sapiens sit et iustus et temperans et eloquens, ut possit facile currente eloquentia animi secreta ad regendam plebem exprimere.

4. L’importance du sujet et le uerum

(2.4.) sin in te ille animus est, qui iam a principio nobilitatis factionem disturbauit, plebem Romanam ex graui seruitute in libertatem restituit, in praetura inimicorum arma inermis disiecit, domi militiaeque tanta et tam praeclara facinora fecit, ut ne inimici quidem queri quicquam audeant nisi de magnitudine tua: quin tu accipe ea quae dicam de summa re publica. quae profecto aut uera inuenies aut certe haud procul a uero.

 • Cicéron 3,23 cum autem certi propter diuitias aut genus aut aliquas opes rem publicam tenent, est factio, sed uocantur illi optimates.

La lettre comme pamphlet politique : l’exemple de Cicéron

Cicéron epist. frg. xiv 1 Watt ap. schol. Bob. p. 167,23-27 Stangl ad Planc. 85 significat epistolam non mediocrem, ad instar uoluminis scriptam, quam Pompeio in Asiam de rebus suis in consulatu gestis miserat Cicero, aliquanto, ut uidebatur, insolentius scriptam, ut Pompei stomachum non mediocriter commoueret, quod quadam superbiore iactantia omnibus se glorioris ducibus anteponeret.

Cicéron epist. frg. xiv 1 Watt ap. Cic. Sull. 67 hic tu epistulam meam saepe recitas quam ego ad Cn. Pompeium de meis rebus gestis et de summa re publica misi, et ex ea crimen aliquod in P. Sullam queris.

Cicéron Att. 8,9,1 (entre Formies et Arpinum, 29-30/03/49) epistulam meam quod peruulgatam scribis esse non fero moleste, quin etiam ipse multis dedi describendam; ea enim et acciderunt iam et impendent ut testatum esse uelim de pace quid senserim.

Cicéron Att. 8,9,2 (entre Formies et Arpinum, 29-30/03/49) ne ego istas litteras in contione recitari uelim, si quidem ille ipse ad eundem scribens in publico proposuit epistulam illam in qua est « pro tuis rebus gestis amplissimis » [ELM ii n° 1 frg. 31 Cugusi].

L’epistula ad Caesarem

Cicéron Att. 12,40,2 (Astura, 9/05/45) Συμβουλευτικὸν saepe conor. nihil reperio, et quidem mecum habeo et Ἀριστοτέλους et Θεοπόμπου πρὸς Ἀλέξανδρον. sed quid simile? illi et quae ipsis honesta essent scribebant et grata Alexandro. ecquid tu eius modi reperis? mihi quidem nihil in mentem uenit.

Cicéron Att. 12,51,2 (Tusculum, 20/05/45) epistulam ad Caesarem mitti uideo tibi placere. quid quaeris? mihi quoque hoc idem maxime placuit, et eo magis quod nihil est in ea nisi optimi ciuis, sed ita optimi ut tempora; quibus parere omnes πολιτικοὶ praecipiunt. sed scis ita nobis esse uisum ut isti ante legerent. tu igitur id curabis. sed nisi plane iis intelleges placere, mittenda non est. id autem utrum illi sentiant anne simulent tu intelleges. mihi simulatio pro repudiatione fuerit. τοῦτο δὲ μηλώσῃ.

Cicéron Att. 13,28(-29,1),2-3 (Tusculum, 26/05/45) de epistula ad Caesarem, iurato mihi crede, non possum; nec me turpitudo deterret, etsi maxime debebat. quam enim turpis est adsentatio, cum uiuere ipsum turpe sit nobis! sed ut coepi, non me hoc turpe deterret (ac uellem quidem; essem  enim qui esse debebam), sed in mentem nihil uenit. nam quae sunt ad Alexandrum hominum eloquentium et doctorum suasiones uides quibus in rebus uersentur. adulescentem incensum cupiditate uerissimae gloriae, cupientem sibi aliquid consili dari quod ad laudem sempiternam ualeret, cohortantur ad decus. non deest oratio. ego quid possum? tamen nescio quid e quercu exsculpseram quod uideretur simile simulacri. in eo quia non nulla erant paulo meliora quam ea quae fiunt et facta sunt, reprehenduntur; quod me minime paenitet. si enim peruenissent istae litterae, mihi crede, nos paeniteret. (3.) quid? tu non uides ipsum illum Aristoteli discipulum, summo ingenio, summa modestia, postea quam rex appellatus sit, superbum, crudelem, immoderatum fuisse? quid? tu hunc de pompa, Quirini contubernalem, his nostris moderatis epistulis laetaturum putas? ille uero potius non scripta desideret quam scripta non probet. postremo ut uolet.

Cicéron Att. 12,45,3 (Tusculum, 17/05/45) eum σύνναον Quirino malo quam Saluti

 

 

Salluste dans l’Antiquité : une tradition biographique négative

Salluste p. xxv Kurfess ap. Dion Cassius 43,9,2-3 καὶ τοὺς Νομάδας λαβὼν [sc. ὁ Καῖσαρ] ἔς τε τὸ ὑπήκοον ἐπήγαγε καὶ τῷ Σαλουστίῳ λόγῳ μὲν ἄρχειν ἔργῳ δὲ ἄγειν τε καὶ φέρειν ἐπέτρεψεν. ἀμέλει καὶ ἐδωροδόκησε πολλὰ καὶ ἥρπασεν, ὥστε καὶ κατηγορηθῆναι <καὶ> αἰσχύνην ἐσχάτην ὀφλεῖν, ὅτι τοιαῦτα συγγράμματα συγγράψας καὶ πολλὰ καὶ πικρὰ περὶ τῶν ἐκκαρπουμένων τινὰς εἰπὼν οὐκ ἐμιμήσατο τῷ ἔργῳ τοὺς λόγους. ὅθεν εἰ καὶ τὰ μάλιστα ἀφείθη ὑπὸ τοῦ Καίσαρος, ἀλλ’ αὐτός γε ἑαυτὸν καὶ πάνυ τῇ συγγραφῇ ἐστηλοκόπησε.

Salluste p. xxxi Kurfess ap. Lactance inst. 2,12,12 … quod quidem non fugit hominem nequam Sallustium. qui ait: « sed nostra omnis uis in animo et corpore sita est ; animi imperio, corporis seruitio magis utimur » [Catil. 1,2]. recte, si ita uixisset, ut locutus est.

Salluste p. xxxi Kurfess ap. Symmaque epist. 5,68,2 scriptor [sc. Sallustius] stilo tantum probandus, nam morum eius damna non sinunt, ut ab illo agundae uitae petatur auctoritas.

Pomponio Leto (1428-1497), Vita Sallusti, in Crispi Sallustii liber De coniuratione L. Sergi Catilinae… ex emendatione Pomponii Læti, Romae, per. M. Eucharium Silber alias Franck, 1490: Crispus Sallustius genus ex Amiterno Sabinorum ducit [cf. Hier. chron. a. ann. Abr. 1930], C. Sallustio patre genitus. ex liberalibus artibus, in quibus educatus erat, praeter eruditionem nihil accepit: omnibus uoluptatibus turpissime indulsit; paternam domum uendidit ut crimine adulterii se redimeret [cf. ps. Cic. in Sall. 13-14]. ex questura et tribunatu nullam laudem est adsecutus [cf. ps. Cic. in Sall. 15. 17]. favente C. Caesare praetor Aphricam sortitus [cf. Bell. Afr. 8,3. 97,1]; prouintiam expilauit et exhausit tantumque inde pecuniarum reportauit ut amoenissimos hortos sub Quirinale extra pomerium ad Collinam Portam titulo sui nominis empto loco habuerit [cf. ps. Cic. in Sall. 19] atque adornauerit, non uulgares illius seculi et posterorum aetatibus delitias atque secessum[1], usque ad exactam aetatem libidinis auidus et potens. in amicitia uarius et inconstans, saepius tamen liuido dente momordit. habitus est ore improbo et animo inuerecundo [cf. Suet. gramm. 15 (de Pompeio sic Sall. scripsit)]. manis Pompei Magni, existimans hac uia se Caesari gratiorem fore, lacerare ausus est, unde in Sallustium Laeneus Pompei libertus scripsit moresque eius sigillatim paucis uocabulis expressit: nebulonem, lurconem, popinionem, et lastaurum appellans. uox postrema indicat fuisse hominem ualidae libidinis. scripsit stilo non abhorrente a ueteribus [Suet. Aug. 86]. extant Coniuratio Catilinæ et Bellum Iugurthinum et quaedam contiones e libris bellorum ciuilium. ut secreta inimici fidelius intelligeret, Terentiam a Cicerone repudiatam duxit uxorem, quae tertio nupsit Messalae Coruino

[1] Cf. Pomponio Leto, Excerpta a Pomponio dum inter ambulandum cuidam domino ultramontano reliquias ac ruinas Urbis ostenderet.

La satura de Lénaeus

Suétone gramm. 15,1-2 Lenaeus Magni Pompeii libertus [test. 4 Funaioli] et paene omnium expeditionum comes, defuncto eo filiisque eius, schola se sustentauit docuitque in Carinis ad Telluris in qua regione Pompeiorum domus fuerat (2.) ac tanto amore erga patroni memoriam exstitit ut Sallustium historicum quod eum « oris probi animo inuerecundo » [hist. 2,16 Maurenbrecher] scripsisset acerbissima satura lacerauerit « lastaurum et lurconem et nebulonem   popinonemque » [Lénaeus frg. 1 Blänsdorf] adpellans et uita scriptisque monstrosum, praeterea priscorum Catonisque uerborum ineruditissimum furem.

poet. inc. frg. 40 Blänsdorf ap. Quint. inst. 8,3,29
et uerba antiqui multum furate Catonis,
Crispe, Iugurthinae conditor historiae.

La liaison avec Fausta, épouse de Milon

Salluste test. p. xxii-xxiii Kurfess ap. Aulu-Gelle 17,18 M. Varro, in litteris atque uita fide homo multa et grauis, in libro, quem scripsit Pius aut de pace [frg. 64 Bolisani], C. Sallustium scriptorem seriae illius et seuerae orationis, in cuius historia notiones censorias fieri atque exerceri uidemus, in adulterio deprehensum ab Annio Milone loris bene caesum dicit et, cum dedisset pecuniam, dimissum.

L’expulsion du sénat

Salluste test. p. xxiii Kurfess ap. Dion Cassius 40,63,2-4 καὶ γὰρ τιμηταὶ τὸν χρόνον τοῦτον ὅ τε Κλαύδιος <ὁ> Ἄππιος καὶ ὁ Πίσων, καίτοι μὴ βουληθείς, ἐγένοντο. (2.) καὶ οὗτος μὲν διὰ τὴν συγγένειαν ὑπῆρχε τῷ Καίσαρι, ὁ δὲ δὴ Κλαύδιος ἠναντιοῦτο μὲν αὐτῷ (τὰ γὰρ τοῦ Πομπηίου ᾑρεῖτο), οὐκ ἐλάχιστα δὲ καὶ ἄκων ὠφέλησε· πλείστους γὰρ καὶ τῶν ἱππέων καὶ τῶν βουλευτῶν διέγραψεν, ἐκβιασάμενος τὸν συνάρχοντα, (3.) κἀκ τούτου πάντας αὐτοὺς τὰ τοῦ Καίσαρος φρονεῖν ἐποίησεν. (4.) ὁ γὰρ Πίσων οὔτ’ ἄλλως πράγματ’ ἔχειν ἐθέλων καὶ πρὸς τὴν τοῦ γαμβροῦ φιλίαν πολλοὺς θεραπεύων αὐτὸς μὲν οὐδὲν τοιοῦτον ἐποίησεν, ἐκείνῳ δὲ οὐκ ἀντέπραξε πάντας μὲν τοὺς ἐκ τῶν ἀπελευθέρων συχνοὺς δὲ καὶ τῶν πάνυ γενναίων, ἄλλους τε καὶ τὸν Κρίσπον τὸν Σαλούστιον τὸν τὴν ἱστορίαν γράψαντα, ἀπελάσαντι ἐκ τοῦ συνεδρίου.

Salluste test. p. xxiv Kurfess ap. ps. Acron Hor. serm. 1,2,49 ipsi enim Sallustio in senatu a censoribus hoc obiectum est. tunc ille se non esse matronarum, sed libertinarum sectatorem esse testatus est, et ideo senatu pulsus est, quod excusat idem in Catilinae libello.

Propagande et diffamation politiques à Rome : l’Appendix Sallustiana

MS Vat.lat.3864, 127r

Programme Semestre 1 – 2019-2020 (M1-M3 LC56LA) :
mardi, 12h-14h, Salle G063, UFR de Latin, Escalier E, 3ᵉ étage

La tradition manuscrite du corpus des œuvres de Salluste comporte, après les deux monographies portant sur Catilina et Jugurtha, des textes mineurs, dont les chercheurs modernes ne s’accordent pas encore à reconnaître l’authenticité. Il s’agit en effet soit d’œuvres écrites par Salluste avant la période de son engagement littéraire, c’est-à-dire les années 44-35 avant notre ère, et qui témoigneraient de sa participation à la réalisation et à la circulation de pamphlets politiques à la fin de la République à Rome, soit de produits anonymes plus tardifs, émanant des écoles de rhétorique. Les Epistulae ad Caesarem senem de re publica témoignent en effet du genre de l’exhortation au vainqueur à des fins de propagande politique : César est incité à choisir la voie de la clementia et à rendre la paix et la liberté à Rome, en s’opposant la corruption des milieux aristocrates ; l’Inuectiua in Ciceronem, pour sa part, correspond au genre de l’invective : les choix politiques et l’ambition de Cicéron sont violemment tournés en dérision. Outre leur apport à la reconstitution des formes d’écriture rhétorique, ces textes se révèlent extrêmement importants sur les plans linguistique et stylistique, tant par eux-mêmes que par rapport à Salluste, dont ils rassemblent toutes les options expressives.

Programme

Bibliographie

Le texte de référence celui de D. L. Reynolds, C. Sallusti Crispi… Appendix Sallustiana, Oxford 1991 (OCT), mais d’autres éditions seront également prises en compte. Tous les textes seront fournis et mis en ligne sur le site du séminaire : https://llhdt.hypotheses.org/

Acte 5 (879-1027)

Le messager et le chœur

{NVNTIVS} periere cuncta, concidit regni status;                                                        ia3
nata atque genitor cinere permixto iacent.                                                                  880
{CHORVS} qua fraude capti? {NVN.} qua solent reges capi:
donis. {CHO.} in illis esse quis potuit dolus?
{NVN.} et ipse miror uixque iam facto malo
potuisse fieri credo. {CHO.} quis cladis modus?
{NVN.} auidus per omnem regiae partem furit                                                           885
ut iussus ignis: iam domus tota occidit,
urbi timetur. {CHO.} unda flammas opprimat.
{NVN.} et hoc in ista clade mirandum accidit:
alit unda flammas, quoque prohibetur magis,
magis ardet ignis; ipsa praesidia occupat.                                                                  890

879-880 cf. Euripide Med. 1125-1126 ὄλωλεν ἡ τύραννος ἀρτίως κόρη | Κρέων θ' ὁ φύσας φαρμάκων τῶν σῶν ὕπο « Ils sont morts à l’instant, le jeune princesse et Créon son père, victimes de tes poisons » ; 1220-122 κεῖνται δὲ νεκροὶ παῖς τε καὶ γέρων πατήρ | πέλας, ποθεινὴ δακρύοισι συμφορά « Ils gisent morts, la fille et le vieux père, côte à côte, catastrophe faite à souhait pour les larmes » (trad. L. Méridier)

880 cinere permixto : cf. 147 alto cinere cumulabo domum 

885-890 pour la description de l'incendie cf. Ovide met. 7,394-395 sed postquam Colchis arsit noua nupta uenenis | flagrantemque domum regis mare uidit utrumque ; ibis 601-602 natus ut Althaeae flammis absentibus arsit, | sic tuus ardescat stipitis igne rogus

886 ut iussus codd. : immissus Gronovius, Zwierlein

La brièveté de ce récit contraste avec la longueur de celui du messager d’Euripide (Med. 1136-1230), qui fournit un récit détaillé de la mort de Créuse et de Créon. Sénèque choisit de limiter l’importance de cette partie du mythe (il avait d’ailleurs annoncé la façon dont Créuse serait morte dans l’acte 4 : 817-819 et 833-839) et met au centre de ce final l’infanticide.

Médée

{NVTRIX} effer citatum sede Pelopea gradum,
Medea, praeceps quaslibet terras pete.
{MEDEA} egone ut recedam? si profugissem prius,
ad hoc redirem. nuptias specto nouas.
quid, anime, cessas? sequere felicem impetum.                                                         895
pars ultionis ista, qua gaudes, quota est?
amas adhuc, furiose, si satis est tibi
caelebs Iason. quaere poenarum genus
haut usitatum iamque sic temet para:
fas omne cedat, abeat expulsus pudor;                                                                       900
uindicta leuis est quam ferunt purae manus.
incumbe in iras teque languentem excita
penitusque ueteres pectore ex imo impetus
uiolentus hauri. quidquid admissum est adhuc,
pietas uocetur. hoc age et faxo sciant                                                                         905
quam leuia fuerint quamque uulgaris notae
quae commodaui scelera. prolusit dolor
per ista noster: quid manus poterant rudes
audere magnum, quid puellaris furor?
Medea nunc sum; creuit ingenium malis:                                                                   910
iuuat, iuuat rapuisse fraternum caput,
artus iuuat secuisse et arcano patrem
spoliasse sacro, iuuat in exitium senis
armasse natas. quaere materiam, dolor:
ad omne facinus non rudem dextram afferes.                                                             915

891-892 nutrix A : om. E (i. e. nuntius, cf. Euripides Med. 1122 Μήδεια, φεῦγε φεῦγε) ; cf. 870-872 quando efferet … gressum ?

895 sequere felicem impetum : sur impetus/ὁρμή cf. 157 ; cf. aussi epist. 31,1 sequere illum impetum animi ; cf. aussi Euripide Med. 1242-1243 ἀλλ' εἶ' ὁπλίζου, καρδία· τί μέλλομεν | τὰ δεινὰ κἀναγκαῖα μὴ πράσσειν κακά;  « Allons ! cuirasse-toi, mon cœur ! Que tardons-nous à accomplir le forfait terrible et nécessaire ! ». 

905 et codd. : en corr. Axelson, Zwierlein

910 Medea nunc sum : accomplissement de 171 Medea – fiam 

quo te igitur, ira, mittis, aut quae perfido
intendis hosti tela? nescioquid ferox
decreuit animus intus et nondum sibi
audet fateri. stulta properaui nimis:
ex paelice utinam liberos hostis meus                                                                        920
aliquos haberet – quidquid ex illo tuum est,
Creusa peperit. placuit hoc poenae genus,
meritoque placuit: ultimum agnosco scelus
animo parandum est: liberi quondam mei,
uos pro paternis sceleribus poenas date.                                                                     925

916 perfido : cf. Catulle 64,132-133 : Virgile Aen. 4,305. 366. 421 ; Ovide Her. 12,37

917 nescio quid ferox cf. Ovide Her. 12,212 nescio quid certe mens mea maius agit

923 agnosco E : magno vM

924-925 liberi quondam mei… poenas date : beaucoup plus explicite la formule d'Euripide Med. 792-793 τέκνα γὰρ κατακτενῶ‎ | τἄμ‎’ « car mes enfants, je les tuerai ».

cor pepulit horror, membra torpescunt gelu
pectusque tremuit. ira discessit loco
materque tota coniuge expulsa redit.
egone ut meorum liberum ac prolis meae
fundam cruorem? melius, a, demens furor!                                                                930
incognitum istud facinus ac dirum nefas
a me quoque absit; quod scelus miseri luent?
scelus est Iason genitor et maius scelus
Medea mater – occidant, non sunt mei;
pereant, mei sunt. crimine et culpa carent,                                                                 935
sunt innocentes, fateor: et frater fuit.
quid, anime, titubas? ora quid lacrimae rigant
uariamque nunc huc ira, nunc illuc amor
diducit? anceps aestus incertam rapit;
ut saeua rapidi bella cum uenti gerunt,                                                                       940
utrimque fluctus maria discordes agunt
dubiumque feruet pelagus, haut aliter meum
cor fluctuatur: ira pietatem fugat
iramque pietas – cede pietati, dolor.

930 melius, a, demens furor ! cf. 139 melius, a melius, dolor 

Des deux émotions amor et ira qui avaient été évoquées dans la quatrième ode chorale, la première change d’objet, de Jason aux enfants : elle est ensuite présentée comme pietas (943-944 ).

huc, cara proles, unicum afflictae domus                                                                   945
solamen, huc uos ferte et infusos mihi  
coniungite artus. habeat incolumes pater,
dum et mater habeat – urguet exilium ac fuga:
iam iam meo rapientur auulsi e sinu,
flentes, gementes – osculis pereant patris,                                                                  950
periere matris. rursus increscit dolor
et feruet odium, repetit inuitam manum
antiqua Erinys – ira, qua ducis, sequor.
utinam superbae turba Tantalidos meo
exisset utero bisque septenos parens                                                                           955
natos tulissem! sterilis in poenas fui – 
fratri patrique quod sat est, peperi duos.

953 ira, qua ducis, sequor, cf. Ovide her. 12,209 quo feret ira, sequar. La Médée d’Euripide s'était exprimée de façon plus analytique : Med. 1078-1079 καὶ μανθάνω μὲν οἷα δρᾶν μέλλω κακά, | θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων « Oui, je sens le forfait que je vais oser ; mais la passion l’emporte sur mes résolutions ». 

957 957 fratri patrique quod sat est, peperi duos peut se comprendre comme une allusion à Absyrtos et Éétès, mais aussi à Absyrtos et à Jason (patri).

Médée serre ses enfants dans ses bras : ce geste se situe bien avant dans la pièce d’Euripide (Med. 1069-1077), mais Sénèque a voulu le charger d’une portée symbolique beaucoup plus forte en le déplaçant juste avant l’infanticide ; il en a repris le détail des baisers (950 osculis / 1071 φίλτατον δέ μοι στόμα « lèvres bien aimées »).

quonam ista tendit turba Furiarum impotens?
quem quaerit aut quo flammeos ictus parat,
aut cui cruentas agmen infernum faces                                                                       960
intentat? ingens anguis excusso sonat
tortus flagello. quem trabe infesta petit
Megaera? cuius umbra dispersis uenit
incerta membris? frater est, poenas petit:
dabimus, sed omnes. fige luminibus faces,                                                                965
lania, perure, pectus en Furiis patet.
discedere a me, frater, ultrices deas
manesque ad imos ire securas iube:
mihi me relinque et utere hac, frater, manu
quae strinxit ensem – uictima manes tuos                                                                  970
placamus ista. quid repens affert sonus?

970-971 uictima manes  tuos placamus ista : pour le lexique religieux cf. aussi 1020 litarem, ainsi qu'Euripide Med. 1054 παρεῖναι τοῖς ἐμοῖσι θύμασιν « assister à mon sacrifice » ; Ovide her. 12,160 inferias umbrae fratris habete mei 

Au moment où l’ira s’impose sur la pietas de Médée, les Furies apparaissent. Dans le De ira, Sénèque compare la colère aux Furies, en évoquant également l’image d’une foule de créatures infernales, ainsi que les caractéristiques traditionnelles des serpents, des flammes et des fouets que l’on trouve dans ces vers :

Sénèque dial. 4 = ira 2,35,5 quales sunt hostium uel ferarum caede madentium aut ad caedem euntium aspectus, qualia poetae inferna monstra finxerunt succincta serpentibus et igneo flatu, quales ad bella excitanda discordiamque in populos diuidendam pacemque lacerandam deae taeterrimae inferum exeunt, talem nobis iram figuremus, flamma lumina ardentia, sibilo mugituque et gemitu et stridore et si qua his inuisior uox est perstrepentem, tela manu utraque quatientem (neque enim illi se tegere curae est), toruam cruentamque et cicatricosam et uerberibus suis liuidam, incessus uesani, offusam multa caligine, incursitantem uastantem fugantemque et omnium odio laborantem, sui maxime, si aliter nocere non possit, terras maria caelum ruere cupientem, infestam pariter inuisamque.

parantur arma meque in exitium petunt.
excelsa nostrae tecta conscendam domus
caede incohata. perge tu mecum comes.
tuum quoque ipsa corpus hinc mecum aueham.                                                         975
nunc hoc age, anime: non in occulto tibi est
perdenda uirtus; approba populo manum.  

Jason et Médée

{IASON} quicumque regum cladibus fidus doles,
concurre, ut ipsam sceleris auctorem horridi
capiamus. huc, huc, fortis armiferi cohors,                                                                 980
conferte tela, uertite ex imo domum.
{MEDEA} iam iam recepi sceptra germanum patrem,
spoliumque Colchi pecudis auratae tenent;
rediere regna, rapta uirginitas redit.
o placida tandem numina, o festum diem,                                                                  985
o nuptialem! uade, perfectum est scelus – 
uindicta nondum: perage, dum faciunt manus.
quid nunc moraris, anime? quid dubitas? potens
iam cecidit ira? paenitet facti, pudet.
quid, misera, feci? misera? paeniteat licet,                                                                 990
feci. uoluptas magna me inuitam subit,
et ecce crescit. derat hoc unum mihi,
spectator iste. nil adhuc facti reor:
quidquid sine isto fecimus sceleris perit.
{IA.} en ipsa tecti parte praecipiti imminet.                                                               995
huc rapiat ignes aliquis, ut flammis cadat
suis perusta. {ME.} congere extremum tuis
natis, Iason, funus ac tumulum strue:
coniunx socerque iusta iam functis habent
a me sepulti; gnatus hic fatum tulit,                                                                            1000
hic te uidente dabitur exitio pari.
{IA.} per numen omne perque communes fugas
torosque, quos non nostra uiolauit fides,  
iam parce nato. si quod est crimen, meum est:
me dedo morti; noxium macta caput.                                                                         1005
{ME.} hac qua recusas, qua doles, ferrum exigam.
i nunc, superbe, uirginum thalamos pete,
relinque matres. {IA.} unus est poenae satis.
{ME.} si posset una caede satiari manus,
nullam petisset. ut duos perimam, tamen                                                                   1010
nimium est dolori numerus angustus meo.
in matre si quod pignus etiamnunc latet,
scrutabor ense uiscera et ferro extraham.
{IA.} iam perage coeptum facinus, haut ultra precor,
moramque saltem supplicis dona meis.                                                                      1015
{ME.} perfruere lento scelere, ne propera, dolor:
meus dies est; tempore accepto utimur.
{IA.} infesta, memet perime. {ME.} misereri iubes. – 
bene est, peractum est. plura non habui, dolor,
quae tibi litarem. lumina huc tumida alleua,                                                              1020
ingrate Iason. coniugem agnoscis tuam?
sic fugere soleo. patuit in caelum uia:
squamosa gemini colla serpentes iugo
summissa praebent. recipe iam gnatos, parens;
ego inter auras aliti curru uehar.                                                                                 1025
{IA.} per alta uade spatia sublimi aetheris,
testare nullos esse, qua ueheris, deos.  

982 le principal modèle d’effacement du passé, également fondé sur la geminatio de iam, est Virgile ecl. 4,6 iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, | iam…, cf. 984 rediere regna, rapta uirginitas redit

989 paenitet facti, pudet : cf. Ovide her. 12,209 facti fortasse pigebit

1012 pignus et 1013 uiscera reprennent des images déjà employées par Médée : cf. 40 per uiscera ipsa et 145 arto pignore astrictam fidem ; pour l'idée d'avortement cf. aussi Ovide am. 2,14,27 uestra quid effoditis subiectis uiscera telis ?, qui deux vers plus loin apporte l’exemple de Médée (29 Colchida respersam puerorum sanguine). 

1021 ingrate Iason : cf. 465 ingratum caput

1022 sic fugere soleo : cf. 449 pro te solebam fugere ; patuit in caelum uia (1022) montre que Médée ne se dirige pas à Athènes, comme chez Euripide (Med. 1384-1385 αὐτὴ δὲ γαῖαν εἶμι τὴν Ἐρεχθέως, | Αἰγεῖ συνοικήσουσα τῶι Πανδίονος.  « Pour moi, je vais sur la terre d’Érechthée partager la demeure d’Égée, fils de Pandion »)
1025 ego inter auras aliti curru uehar correspond à l’accomplissement de la requête du prologue : 32 da, da per auras curribus patriis uehi.

1026 sublimi E : sublime corr. Bothe, Zwierlein

1027 deos reprend le di du premier vers de la pièce, et réalise une parfaite structure en anneau

À la vue de Jason (992 ecce ; 993 spectator iste ; 1001 te uidente), le toit de la maison de Médée devient un théâtre dans le théâtre. Médée renverse sadiquement la situation d’Euripide, où Jason demande inutilement à pouvoir donner une sépulture à ses fils (Med. 1377 θάψαι νεκρούς μοι τούσδε καὶ κλαῦσαι πάρες « Laisse-moi enterrer ces morts et les pleurer ») ; ici elle lui ordonne : funus ac tumulum strue (998). Par un seul hémistiche (1008b unus est poenae satis), Jason demande à Médée de s’arrêter après avoir tué un de ses deux fils, mais Médée ne considère pas ce meurtre comme suffisant à rassasier sa colère (1008b satis, repris par 1009 satiari). Jason demande alors qu’au moins il n’y ait plus d’attente, en renversant inconsciemment la requête que Médée avait adressée à Créon (1015 precor | moramque saltem supplicîs dona meis cf. 288 precor, breuem largire fugienti moram). Même cette possibilité lui est niée : s’étant désormais dissociée de toute fonction maternelle (1012-1013), Médée exploite tout le temps qui lui a été accordé (1017 meus dies est : cf. 295, 399, 421, 423, 749, 877, 985), accomplit le dernier sacrifice et renvoie les cadavres au seul parent qui reste (1024 recipe iam gnatos, parens), avant de prendre la fuite dans le ciel sur un char conduit par des serpents ailés.  Chez Eudipide, en revanche, Médée prenait les corps de ses fils avec elle pour les porter dans le temple d’Héra Acraea, et ne permettait pas à Jason de les toucher (Med. 1378-1414).

Quatrième ode chorale (849-878)

quonam cruenta maenas                                                                                              ia2c
praeceps amore saeuo                                                                                                 850
rapitur? quod impotenti
facinus parat furore?
uultus citatus ira
riget et caput feroci
quatiens superba motu                                                                                                855
regi minatur ultro.
  quis credat exulem?                                                                                                 
flagrant genae rubentes,
pallor fugat ruborem.
nullum uagante forma                                                                                                 860
seruat diu colorem.
huc fert pedes et illuc,  
ut tigris orba natis
cursu furente lustrat
  Gangeticum nemus.                                                                                                  865
frenare nescit iras
Medea, non amores;
nunc ira amorque causam
iunxere: quid sequetur?
quando efferet Pelasgis                                                                                               870
nefanda Colchis aruis
gressum metuque soluet
regnum simulque reges?
nunc, Phoebe, mitte currus
nullo morante loro,                                                                                                      875
nox condat alma lucem,
mergat diem timendum
  dux noctis Hesperus.                                                                                                

849 cruenta maenas cf. 382-386, 806-811.

850 amore saeuo cf. 136 saeuit infelix amor

853 ss. pour la phénoménologie physique des passions, notamment du furor, cf. déjà 380-396 

859 pallor fugat ruborem cf. pour Médée Ovide met. 7,78 erubuere genae, totoque recanduit ore ; Apollonius de Rhodes 3,297-298 ἁπαλὰς δὲ μετετρωπᾶτο παρειάς | ἐς χλόον, ἄλλοτ’ ἔρευθος ; pour Créuse 99-100 ostro sic niueus puniceo color | perfusus rubuit

861 huc fert pedes et illuc : cf. déjà 123-124 incerta uecors mente uesana feror | partes in omnes 

863-865 ut tigris orba natis … Gangeticum nemus : cf. Procné, Gangetica… tigris (Ovide met. 6,636-637). Euripide emploi l’image simple de la lionne pour sa Médée (Med. 187 τοκάδος δέργμα λεαίνης Nourrice : « regard d’une lionne qui a mis bas » ; 1342 λέαιναν, οὐ γυναῖκα Jason : « une lionne, non une femme » ; 1407 παιδοφόνου τῆσδε λεαίνης Jason : « cette infanticide, cette lionne »).

866 frenare nescit iras : cf. effrenae de la première ode (103), en opposition à Jason aptat qui iuga tigribus (85)

870-873 ce thème figurait déjà dans le discours de Créon : 185 liberet fines metu ; 270 libera ciues metu

874-878 invocation à Phébus et à la Nuit (auxquels s’était adressée Médée dans son prologue : respectivement, 32-36 et 9), ainsi qu’à Vesper (invoqué positivement par le chœur en 71-74).

Acte 4 (670-848)

1. Le sortilège de Médée rapporté par la nourrice (670-739)

a. Le début du récit : les serpents terrestres

pauet animus, horret: magna pernicies adest.                                                                      ia3
immane quantum augescit et semet dolor
accendit ipse uimque praeteritam integrat.
uidi furentem saepe et aggressam deos,
caelum trahentem: maius his, maius parat
Medea monstrum. namque ut attonito gradu                                                                       675
euasit et penetrale funestum attigit,
totas opes effundit et quidquid diu
etiam ipsa timuit promit atque omnem explicat
turbam malorum, arcana secreta abdita,
et triste laeua comprecans sacrum manu                                                                              680
pestes uocat quascumque feruentis creat
harena Libyae quasque perpetua niue
Taurus coercet frigore Arctoo rigens,
et omne monstrum. tracta magicis cantibus
squamifera latebris turba desertis adest.                                                                              685
hic saeua serpens corpus immensum trahit
trifidamque linguam exertat et quaerit quibus
mortifera ueniat: carmine audito stupet
tumidumque nodis corpus aggestis plicat
cogitque in orbes.

674 cf. 50 maiora iam me scelera… decent
680 comprecans E P.Mich. inv. 4969 frg. 36 : comparans Buecheler
b. Le discours direct de Médée : les serpents mythiques

“parua sunt – inquit – mala                                                                     690
et uile telum est, ima quod tellus creat:
caelo petam uenena. iam iam tempus est
aliquid mouere fraude uulgari altius.
huc ille uasti more torrentis patens  
descendat anguis, cuius immensos duae,                                                                             695
maior minorque, sentiunt nodos ferae
(maior Pelasgis apta, Sidoniis minor),
pressasque tandem soluat Ophiuchus manus
uirusque fundat; adsit ad cantus meos
lacessere ausus gemina Python numina,                                                                              700
et Hydra et omnis redeat Herculea manu
succisa serpens caede se reparans sua.
tu quoque relictis peruigil Colchis ades,
sopite primum cantibus, serpens, meis”.                                                                              705

694-697 la constellation du Dragon, cf.
Aratos Phaen. 45-48 τὰς δὲ δι' ἀμφοτέρας οἵη ποταμοῖο ἀπορρὼξ | εἰλεῖται, μέγα θαῦμα, <Δράκων>, περί τ' ἀμφί τ' ἐαγὼς | μυρίος· αἱ δ' ἄρα οἱ σπείρης ἑκάτερθε φέρονται | Ἄρκτοι, κυανέου πεφυλαγμέναι ὠκεανοῖο
Cicéron Arat. frg. viii Soubiran has inter, ueluti rapido cum gurgite flumen, | toruu’ Draco serpit supter superaque reuoluens | sese, conficiensque sinus e corpore flexos
Germanicus Arat. 48-50 has inter medias abrupti fluminis instar | immanis Serpens sinuosa uolumina torquet | hinc atque hinc supraque illas (mirabile monstrum)

705 sopite cf.
Ennius scaen. 274-275 V.2, cf. p. 350 J. = TrRF I adesp. 136 ap. Char. 372,21-24 et 374,4-7 B. non commemoro quod draconis saeui sopiui impetum
Ovide her. 12,171 potui sopire draconem, met. 7,149 peruigilem superest herbis sopire draconem ; 7,213 custodemque rudem somni sopistis.
c. Le catalogue des plantes vénéneuses: une géographie « globale »

postquam euocauit omne serpentum genus,
congerit in unum frugis infaustae mala:
quaecumque generat inuius saxis Eryx,
quae fert opertis hieme perpetua iugis
sparsus cruore Caucasus Promethei,
et quis sagittas diuites Arabes linunt                                                                                    711
pharetraque pugnax Medus aut Parthi leues,                                                                       710
aut quos sub axe frigido sucos legunt                                                                                  712
lucis Suebae nobiles Hercyniis;
quodcumque tellus uere nidifico creat
aut rigida cum iam bruma decussit decus                                                                            715
nemorum et niuali cuncta constrinxit gelu,
quodcumque gramen flore mortifero uiret,
dirusue tortis sucus in radicibus
causas nocendi gignit, attrectat manu.
Haemonius illas contulit pestes Athos,                                                                                720
has Pindus ingens, illa Pangaei iugis
teneram cruenta falce deposuit comam;  
has aluit altum gurgitem Tigris premens,
Danuuius illas, has per arentis plagas
tepidis Hydaspes gemmifer currens aquis,                                                                           725
nomenque terris qui dedit Baetis suis
Hesperia pulsans maria languenti uado.
haec passa ferrum est, dum parat Phoebus diem,
illius alta nocte succisus frutex;
at huius ungue secta cantato seges.                                                                                      730

710 post 711 transp. Gronovius
713 Hercyniis Avantius : Hyrcaniis EA
Cf. le catalogue des plantes issues de la Grèce pour le rajeunissement d’Éson

Ovide met. 7,222-233
sublimis rapitur subiectaque Thessala Tempe
despicit et certis regionibus adplicat angues:
et quas Ossa tulit, quas altum Pelion herbas,
Othrysque Pindusque et Pindo maior Olympus,
perspicit et placitas partim radice reuellit,
partim succidit curuamine falcis aenae.
multa quoque Apidani placuerunt gramina ripis,
multa quoque Amphrysi, neque eras inmunis, Enipeu;
nec non Peneos nec non Spercheides undae
contribuere aliquid iuncosaque litora Boebes;
carpsit et Euboica uiuax Anthedone gramen,
nondum mutato uulgatum corpore Glauci.

d. La préparation du philtre

mortifera carpit gramina ac serpentium
saniem exprimit miscetque et obscenas aues
maestique cor bubonis et raucae strigis
exsecta uiuae uiscera. haec scelerum artifex
discreta ponit: his rapax uis ignium,                                                                                    735
his gelida pigri frigoris glacies inest.
addit uenenis uerba non illis minus
metuenda. sonuit ecce uesano gradu
canitque. mundus uocibus primis tremit.

2. Le rite de Médée en l’honneur d’Hécate (740-842)

a. Appel des divinités et des habitants des Enfers

comprecor uulgus silentum uosque ferales deos                                                                  tr4c
et Chaos caecum atque opacam Ditis umbrosi domum,
Tartari ripis ligatos squalidae Mortis specus.
supplicis, animae, remissis currite ad thalamos nouos:
rota resistat membra torquens, tangat Ixion humum,
Tantalus securus undas hauriat Pirenidas,                                                                           745
grauior uni poena sedeat coniugis socero mei
lubricus per saxa retro Sisyphum uoluat lapis.  
uos quoque, urnis quas foratis inritus ludit labor,
Danaides, coite: uestras hic dies quaerit manus. – 
nunc meis uocata sacris, noctium sidus, ueni                                                                      750
pessimos induta uultus, fronte non una minax.

740 comprecor cf. 680
741 Chaos cf. 9 noctis aeternae chaos
750 noctium sidus (i.e. Hecate) cf. 7 Hecate triformis
Le modèle d’Orphée aux Enfers chez Ovide

Ovide met. 10,40-44
talia dicentem neruosque ad uerba mouentem
exsangues flebant animae; nec Tantalus undam
captauit refugam, stupuitque Ixionis orbis,
nec carpsere iecur uolucres, urnisque uacarunt
Belides, inque tuo sedisti, Sisyphe, saxo.

b. Le catalogue des bouleversements naturels produits par Médée

tibi more gentis uinculo soluens comam                                                                              ia3
secreta nudo nemora lustraui pede
et euocaui nubibus siccis aquas                                                                                            755
egique ad imum maria, et Oceanus graues
interius undas aestibus uictis dedit,
pariterque mundus lege confusa aetheris
et solem et astra uidit et uetitum mare
tetigistis, ursae. temporum flexi uices:
aestiua tellus floruit cantu meo,                                                                                           760
coacta messem uidit hibernam Ceres;
uiolenta Phasis uertit in fontem uada
et Hister, in tot ora diuisus, truces
compressit undas omnibus ripis piger;
sonuere fluctus, tumuit insanum mare                                                                                 765
tacente uento; nemoris antiqui domus
amisit umbras uocis imperio meae.
die relicto Phoebus in medio stetit,
Hyadesque nostris cantibus motae labant:
adesse sacris tempus est, Phoebe, tuis.                                                                                770

753-754 cf. Ovide met. 7,183 nuda pedem, nudos umeris infusa capillos
Cf. le catalogue des bouleversements naturels évoqué pour le rite de rajeunissement d’Éson

Ovide met. 7,199-208
quorum ope, cum uolui, ripis mirantibus amnes
in fontes rediere suos, concussaque sisto,
stantia concutio cantu freta, nubila pello
nubilaque induco, uentos abigoque uocoque,
uipereas rumpo uerbis et carmine fauces,
uiuaque saxa sua conuulsaque robora terra
et siluas moueo iubeoque tremescere montis
et mugire solum manesque exire sepulcris!
te quoque, Luna, traho, quamuis Temesaea labores
aera tuos minuant; currus quoque carmine nostro
pallet aui, pallet nostris Aurora uenenis!

c. Le catalogue des offrandes pour Hécate, suivi des signes de la faveur de la déesse

tibi haec cruenta serta texuntur manu,                                                                             ia3+ia2
    nouena quae serpens ligat,
tibi haec Typhoeus membra quae discors tulit,
    qui regna concussit Iouis.
uectoris istic perfidi sanguis inest,                                                                                       775
    quem Nessus expirans dedit.  
Oetaeus isto cinere defecit rogus,
    qui uirus Herculeum bibit.
piae sororis, impiae matris, facem
    ultricis Althaeae uides.                                                                                                     780
reliquit istas inuio plumas specu
    Harpyia, dum Zeten fugit.
his adice pinnas sauciae Stymphalidos
    Lernaea passae spicula. – 
sonuistis, arae, tripodas agnosco meos                                                                                 785
    fauente commotos dea.

775-778 sur Hercule cf. 634-642
779-780 sur Méléagre cf. 643-646
781-782 sur Zétès cf. 634
d. Le sommet de la cérémonie

  uideo Triuiae currus agiles,                                                                                                an2
non quos pleno lucida uultu
    pernox agitat,
sed quos facie lurida maesta,                                                                                               790
cum Thessalicis uexata minis
caelum freno propiore legit.
sic face tristem pallida lucem
    funde per auras,                                                                                                                793
horrore nouo terre populos
inque auxilium, Dictynna, tuum                                                                                           795
pretiosa sonent aera Corinthi.
tibi sanguineo caespite sacrum
    sollemne damus,
tibi de medio rapta sepulcro
fax nocturnos sustulit ignes,                                                                                                 800
tibi mota caput flexa uoces
    ceruice dedi,                                                                                                                     801
tibi funereo de more iacens
passos cingit uitta capillos,
tibi iactatur tristis Stygia
    ramus ab unda,                                                                                                                 805
tibi nudato pectore maenas
sacro feriam bracchia cultro.
manet noster sanguis ad aras:
assuesce, manus, stringere ferrum
carosque pati posse cruores –                                                                                               810
sacrum laticem percussa dedi.
quodsi nimium saepe uocari
quereris uotis, ignosce, precor:
causa uocandi, Persei, tuos
    saepius arcus                                                                                                                    815
una atque eadem est semper, Iason.

806 maenas cf. 382-386, ainsi qu’Ovide met. 7,258 bacchantum ritu flagrantes circuit aras
814 Persei cf. Apollonius de Rhodes 3,467 Περσηί‎
e. Les cadeaux nuptiaux

tu nunc uestes tinge Creusae,
quas cum primum sumpserit, imas
urat serpens flamma medullas.
ignis fuluo clusus in auro                                                                                                     820
latet obscurus, quem mihi caeli
qui furta luit uiscere feto
dedit et docuit condere uires
arte, Prometheus; dedit et tenui
sulphure tectos Mulciber ignes,                                                                                           825
et uiuacis fulgura flammae
de cognato Phaethonte tuli.
habeo mediae dona Chimaerae,
habeo flammas usto tauri
    gutture raptas,                                                                                                                   830
quas permixto felle Medusae
tacitum iussi seruare malum.
  adde uenenis stimulos, Hecate,
donisque meis semina flammae
    condita serua:                                                                                                                   834
fallant uisus tactusque ferant,                                                                                               835
meet in pectus uenasque calor,  
stillent artus ossaque fument
uincatque suas flagrante coma
    noua nupta faces.
  uota tenentur: ter latratus                                                                                                   840

819 serpens flamma medullas cf. Virgile Aen. 4,66 est mollis flamma medullas ; Ovide rem. 105 tacitae serpunt in uiscera flammae
833 semina flammae cf. Od. 5,490 σπέρμα πυρό ς ; Virgile Aen. 6,6 quaerit pars semina flammae ; Ovide met. 15,347-348 habentem semina flammae | materiam ; cf. aussi semina ignis ap. Lucrèce 4,305 ; 6,160 ; 200-201
f. L’assentiment d’Hécate

audax Hecate dedit et sacros
edidit ignes face lucifera.

Les fils de Médée (843-848)

peracta uis est omnis: huc gnatos uoca,                                                                               ia3
pretiosa per quos dona nubenti feram.
ite, ite, nati, matris infaustae genus,                                                                                     845
placate uobis munere et multa prece
dominam ac nouercam. uadite et celeres domum
referte gressus, ultimo amplexu ut fruar.

846-847 placate … dominam ac nouercam cf. Euripide Med. 970-971 πατρὸς νέαν γυναῖκα, δεσπότιν δ‎ʼ ἐμήν‎, | ἱκετεύετε
848 ultimo amplexu cf. 552 ultimum amplexum

 

Troisième ode chorale (579-669)

Première série de sept strophes sapphiques : la colère de Médée

 • 579-594 analogies entre la force de la colère et de la haine de Médée et celle des phénomènes naturels qui détruisent les œuvres humaines ;
 • 595-606 la colère s’étend de Médée à Neptune (597 furit) et à l’hubris de Phaethon (601 furiosus), alter-ego de Jason
1re strophe : la flamma (cf. v. 578)

nulla uis flammae tumidiue uenti                                  
tanta, nec teli metuenda torti,                                                                 580
quanta cum coniunx uiduata taedis
    ardet et odit;

2e strophe : l’Auster et le Danube

non ubi hibernos nebulosus imbres
Auster aduexit properatque torrens  
Hister et iunctos uetat esse pontes                                                           585
    ac uagus errat;

3e strophe : le Rhône et la fonte des neiges sur l’Hémus

non ubi impellit Rhodanus profundum,
aut ubi in riuos niuibus solutis
sole iam forti medioque uere
    tabuit Haemus.                                                                                   590

4e strophe : le caecus ignis

caecus est ignis stimulatus ira
nec regi curat patiturue frenos
aut timet mortem: cupit ire in ipsos
    obuius enses.

cf. Virgile Aen. 4,1-2 at regina graui iamdudum saucia cura | uulnus alit uenis et caeco carpitur igni ; l’adjectif saucius désignait Médée chez Ennius Med. 216 Jocelyn Medea animo aegro amore saeuo saucia
5e strophe : appel à la pitié pour Jason

parcite, o diui, ueniam precamur,                                                           595
uiuat ut tutus mare qui subegit.
sed furit uinci dominus profundi
    regna secunda.

596 uiuat cf. v. 20, 140, 141.
597 dominus profundi cf. v. 4 4 profundi saeue dominator maris.
6e strophe : l’hubris de Phaethon

ausus aeternos agitare currus
immemor metae iuuenis paternae                                                           600
quos polo sparsit furiosus ignes
    ipse recepit.

pour le char de Phaethon cf. v. 32-36.
599 ausus  cf. v. 301 et 346 audax ; 318 ausus.
7e strophe : apostrophe à l’humanité

constitit nulli uia nota magno:
uade qua tutum populo priori,
rumpe nec sacro uiolente sancta                                                             605
    foedera mundi.

605 rumpe nec cf. 301-301 qui freta primus |… rupit

Deuxième série de sept strophes sapphiques : les morts funestes des Argonautes

Sénèque associe le voyage des Argonautes aux morts de ceux-ci, qui, dans la tradition mythologique, étaient indépendantes de cette expédition, et relie également, par l’intermédiaire du personnage de Tiphys, le cycle troyen au « crime » argonautique, ce qui confère à ce dernier un caractère encore plus vaste et irréversible. De nombreuses morts ont un caractère dramatiquement ironique, car elles illustrent l’échec des qualités qui caractérisent chaque héros ; souvent, elles comportent aussi les mêmes éléments narratifs tragiques que l’on retrouve dans l’histoire de Médée.

1e strophe : la transgression des ponti iura et le sacrilège de la construction du navire

quisquis audacis tetigit carinae
nobiles remos nemorisque sacri
Pelion densa spoliauit umbra,
quisquis intrauit scopulos uagantes                                                         610
et tot emensus pelagi labores
barbara funem religauit ora
raptor externi rediturus auri,
exitu diro temerata ponti
    iura piauit.                                                                                         615

607 audacis cf. 599 ausus.
608-609 pour le même ὕστερον πρότερον cf. Euripide Med. 1-8 ; Ennius Medea exul 208-216 Jocelyn.
2e strophe : Tiphys

Sénèque institue un lien causal (622 inde) entre la mort de Tiphys, considéré comme le roi de Béotie, et l’arrêt des bateaux d’Agamemnon : les mythes des Argonautes et de la guerre de Troie se retrouvent ainsi réciproquement connectés (ils étaient mentionnés l’un après l’autre par Virgile ecl. 4,34-36 alter erit tum Tiphys… atque iterum ad Troiam magnus mittetur Achilles) :

exigit poenas mare prouocatum:
Tiphys, in primis domitor profundi,
liquit indocto regimen magistro;
litore externo, procul a paternis
occidens regnis tumuloque uili                                                               620
tectus ignotas iacet inter umbras.
Aulis amissi memor inde regis
portibus lentis retinet carinas
    stare querentes.

3e strophe : Orphée

ille uocali genitus Camena,                                                                    625
cuius ad chordas modulante plectro
restitit torrens, siluere uenti,
cui suo cantu uolucris relicto
adfuit tota comitante silua,
Thracios sparsus iacuit per agros,                                                           630
at caput tristi fluitauit Hebro:
contigit notam Styga Tartarumque,
    non rediturus.

630 sparsus… per agros cf. Virgile georg. 4,520-522 matres… sparsere per agros.
4e strophe : Hercule tue les Argonautes Calaïs et Zétès, et Périclymène

strauit Alcides Aquilone natos,
patre Neptuno genitum necauit                                                               635
sumere innumeras solitum figuras:
ipse post terrae pelagique pacem,
post feri Ditis patefacta regna
uiuus ardenti recubans in Oeta
praebuit saeuis sua membra flammis                                                       640
tabe consumptus gemini cruoris,
    munere nuptae.

5e strophe : Méléagre tue Ancée et il est lui-même tué par sa mère, Hylas se noie

strauit Ancaeum uiolentus ictu
saetiger; fratrem, Meleagre, matris  
impius mactas morerisque dextra                                                           645
matris iratae: meruere cuncti – 
morte quod crimen tener expiauit
Herculi magno puer inrepertus,
raptus, heu, tutas puer inter undas?
ite nunc, fortes, perarate pontum                                                            650
    fonte timendo.

6e strophe : morts d’Idmon et Mopsus, Argonautes « voyants », et exil de Pélée

Idmonem, quamuis bene fata nosset,
condidit serpens Libycis harenis;
omnibus uerax, sibi falsus uni
concidit Mopsus caruitque Thebis.                                                         655
ille si uere cecinit futura,
exul errabit Thetidis maritus;
fulmine et ponto moriens Oilei                                                               661
<pro suo gnatus> patrioque pendet                                                         660
                                    crimine poenas

7e strophe : deux pères privés de leurs fils, Oilée et Nauplius, et Admète, gendre de Pélias, le responsable de l’expédition tué par Médée

igne fallaci nociturus Argis                                                                    658
Nauplius praeceps cadet in profundum                                                   659
coniugis fatum redimens Pheraei                                                           662
uxor, impendes animam marito.                                                             663
ipse qui praedam spoliumque iussit
aureum prima reuehi carina                                                                    665
{ustus accenso Pelias aeno}
arsit angustas uagus inter undas.
Iam satis, diui, mare uindicastis:
    parcite iusso.  

668 diui cf. v. 595.
669 parcite cf. v. 595.

Les vers 656-661 posent problème à cause du v. 660 qui, devant l’adonien régulier crimine poenas, présente patrioque pendet, possible hémistiche d’endécasyllabe sapphique qui aurait été déplacé. Le schéma métrique adopté par Sénèque dans cette partie du chœur étant toujours celui de huit endécasyllabes sapphiques suivis d’un adonien, les éditeurs (notamment Peiper, Zwierlein) ont supposé la chute d’un hémistiche devant patrioque pendet (corrigé de plusieurs façons), ont modifié l’ordre reçu des vers et ont considéré le v. 666 comme interpolé, ce qui évite une séquence de neuf endécasyllabes.

Acte 3: Médée et Jason (431-578)

L’échange entre Jason et Médée est scindé en deux scènes chez Euripide (Med. 446-626 et 866-975) ; chez Sénèque, Médée et Jason ne se rencontreront plus jusqu’à la fin de la pièce.

L’aparté de Jason

[IASON] o dura fata semper et sortem asperam,                                                     an3
cum saeuit et cum parcit ex aequo malam
remedia quotiens inuenit nobis deus
periculis peiora: si uellem fidem
praestare meritis coniugis, leto fuit                                                                        435
caput offerendum; si mori nollem, fide
misero carendum. non timor uicit fidem,
sed trepida pietas: quippe sequeretur necem
proles parentum. sancta si caelum incolis
Iustitia, numen inuoco ac testor tuum:                                                                   440
nati patrem uicere. quin ipsam quoque,
etsi ferox est corde nec patiens iugi,  
consulere natis malle quam thalamis reor.
constituit animus precibus iratam aggredi – 
atque ecce, uiso memet exiluit, furit,                                                                     445
fert odia prae se: totus in uultu est dolor.

Aparté de Jason, fondé sur le conflit entre fides et pietas, cette dernirère étant déterminante (cf. aussi infra, v. 545). Le public sait qu’il n’est pas vrai que Médée «préfère le sort de ses enfants à son mariage» (v. 443); d’ailleurs, selon le droit romain, une fois le mariage terminé, les fils, qui appartenaient à la famille du père, étaient séparés de leur mère ; perdre son époux correspondait alors à perdre aussi ses enfants. À la fin, Jason croise le regard de Médée (v. 445-446) : l’expression totus in uultu est dolor révèle la même attention à la phénoménologie des passions que l’on avait déjà dans l’échange avec la nourrice (v. 382-396).

Le discours de Médée

[MEDEA] fugimus, Iason, fugimus – hoc non est nouum,
mutare sedes; causa fugiendi noua est:
pro te solebam fugere – discedo, exeo,
penatibus profugere quam cogis tuis.                                                                     450
ad quos remittis? Phasin et Colchos petam
patriumque regnum quaeque fraternus cruor
perfudit arua? quas peti terras iubes?
quae maria monstras? Pontici fauces freti
per quas reuexi nobilem regum manum                                                                 455
adulterum secuta per Symplegadas?
paruamne Iolcon, Thessala an Tempe petam?
quascumque aperui tibi uias, clausi mihi – 
quo me remittis? exuli exilium imperas
nec das. eatur. regius iussit gener:                                                                         460

Pour le topos de l’impossibilité de trouver un lieu sûr et de rentrer en Colchide, cf.
Euripide Med. 502-505 (premier dialogue entre Médée et Jason)
νῦν ποῖ τράπωμαι; πότερα πρὸς πατρὸς δόμους,
 οὓς σοὶ προδοῦσα καὶ πάτραν ἀφικόμην;
 ἢ πρὸς ταλαίνας Πελιάδας; καλῶς γ’ ἂν οὖν
δέξαιντό μ’ οἴκοις ὦν πατέρα κατέκτανον.
« Aujourd’hui, où tourner mes pas ? Est-ce vers la demeure paternelle, que j’ai trahie, ainsi que ma patrie, pour te suivre ? ou vers les malheureuses filles de Pélias ? Le bel accueil qu’elles me feraient à leur foyer, elles dont j’ai tué le père ! » (trad. L. Méridier)

Pour la postérité à Rome de cette forme de διαλογισμός dans le cadre de l’actio oratoire (à partir de l’exemple de la Médée d’Ennius), cf.

 • Cicéron de orat. 3,217 aliud [ uocis genus] miseratio ac maeror, flexibile, plenum, interruptum, flebili uoce [Ennius TRF3231-232 = scen. 217-218 Jocelyn]:

      quo nunc me uortam? quod iter incipiam ingredi?
      domum paternamne? anne ad Peliae filias?

 • Cicéron de orat. 3,214 quid fuit in Graccho, quem tu melius, Catule, meministi, quod me puero tanto opere ferretur? «quo me miser conferam? quo uertam? in Capitoliumne? at fratris sanguine madet. an domum? matremne ut miseram lamentantem uideam et abiectam?» [C. Sempronius Gracchus ORF4 n° 48 frg. 61 a. 121] quae sic ab illo esse acta constabat oculis, uoce, gestu, inimici ut lacrimas tenere non possent.

 • Quintilien 11,3,115-116 …Gracchanum illud: «quo me miser conferam? in Capitolium? ad fratris sanguinem? an domum?» [C. Sempronius Gracchus ORF4 n° 48 frg. 61 a. 121]. (116.) plus enim adfectus in his iunctae exhibent manus, in rebus paruis mitibus tristibus breues, magnis laetis atrocibus exertiores.

 

nihil recuso. dira supplicia ingere:
merui. cruentis paelicem poenis premat
regalis ira, uinculis oneret manus
clausamque saxo noctis aeternae obruat:
minora meritis patiar – ingratum caput,                                                                 465
reuoluat animus igneos tauri halitus
interque saeuos gentis indomitae metus
armifero in aruo flammeum Aeetae pecus,  
hostisque subiti tela, cum iussu meo
terrigena miles mutua caede occidit;                                                                      470
adice expetita spolia Phrixei arietis
somnoque iussum lumina ignoto dare
insomne monstrum, traditum fratrem neci
et scelere in uno non semel factum scelus,
ausasque natas fraude deceptas mea                                                                       475
secare membra non reuicturi senis;
aliena quaerens regna, deserui mea.

Pour le topos des mérites cf.

Euripide Med. 476-482 (premier dialogue entre Médée et Jason)
ἔσωσά σ’, ὡς ἴσασιν Ἑλλήνων ὅσοι
ταὐτὸν συνεισέβησαν Ἀργῶιον σκάφος,
πεμφθέντα ταύρων πυρπνόων ἐπιστάτην
ζεύγλαισι καὶ σπεροῦντα θανάσιμον γύην·
δράκοντά θ’, ὃς πάγχρυσον ἀμπέχων δέρος
σπείραις ἔσωιζε πολυπλόκοις ἄυπνος ὤν,
κτείνασ’ ἀνέσχον σοι φάος σωτήριον.
« Je t’ai sauvé, comme le savent ceux des Grecs qui avec toi s’embarquèrent sur la nef Argo, quand on t’envoya diriger sous le joug les taureaux au souffle de feu, et ensemencer le champ de mort ; et le dragon qui, entourant la toison d’or de ses anneaux aux multiples replis, la gardait, inaccessible au sommeil, c’est le tuant que j’ai fait surgir pour toi la lumière du salut. » (trad. L. Méridier)

Pour les modèles romains, cf. en particulier :

 • 466 igneos… halitus, cf. Ov. met. 7,115-116 ignes… anhelatos
 • 470 terrigena miles mutua cede occidit, cf. Ov.  met. 7,141 terrigenae pereunt per mutua uulnera fratres
 • cf. aussi trag. inc. 172-173 Ribbeck3 = TrRF I adesp. 136 (= Enn. scaen. 274-275 V.2, cf. p. 350 J.) ap. Char. 372,21-24 Barwick : non <com>memoro quod draconis saeui sopiui impetum, | non quod domui uim taurorum et segetis armatae manus.

 

per spes tuorum liberum et certum larem,
per uicta monstra, per manus, pro te quibus
numquam peperci, perque praeteritos metus,                                                        480
per caelum et undas, coniugi testes mei,
miserere, redde supplici felix uicem.
ex opibus illis, quas procul raptas Scythae
usque a perustis Indiae populis agunt,
quas quia referta uix domus gazas capit,                                                               485
ornamus auro nemora, nil exul tuli
nisi fratris artus: hos quoque impendi tibi;
tibi patria cessit, tibi pater frater pudor – 
hac dote nupsi. redde fugienti sua.

Pour l’image de la dot de Médée cf.
Ovide Her. 12,199-203
dos ubi sit, quaeris? campo numerauimus illo
qui tibi laturo uellus arandus erat.
aureus ille aries uillo spectabilis alto
dos mea, quam, dicam si tibi “redde!” neges,
dos mea tu sospes; dos est mea Graia iuuentus.

L’échange entre Médée et Jason

[IA.] perimere cum te uellet infestus Creo,                                                            490
lacrimis meis euictus exilium dedit.

Pour cette référence, cf. v. 183-184.


[ME.] poenam putabam: munus, ut uideo, est fuga.
[IA.] dum licet abire, profuge teque hinc eripe:
grauis ira regum est semper. [ME.] hoc suades mihi,
praestas Creusae: paelicem inuisam amoues.                                                        495
[IA.] Medea amores obicit? [ME.] et caedem et dolos.
[IA.] obicere crimen quod potes tandem mihi?  
[ME.] quodcumque feci. [IA.] restat hoc unum insuper,
tuis ut etiam sceleribus fiam nocens.
[ME.] tua illa, tua sunt illa: cui prodest scelus,                                                      500
is fecit – omnes coniugem infamem arguant,
solus tuere, solus insontem uoca:
tibi innocens sit quisquis est pro te nocens.

Pour le recours au langage de la responsabilité juridique cf.
Ovide her. 12,131-132
ut culpent alii, tibi me laudare necesse est,
pro quo sum totiens esse coacta nocens.


[IA.] ingrata uita est cuius acceptae pudet.
[ME.] retinenda non est cuius acceptae pudet.                                                       505

505. Pour cette sorte de sententia philosophique, cf. par exemple Sénèque epist. 70,6 bene autem mori est effugere male uiuendi periculum.

[IA.] quin potius ira concitum pectus doma,
placare natis. [ME.] abdico eiuro abnuo – 
meis Creusa liberis fratres dabit? [IA.] regina natis exulum, afflictis potens.
[ME.] ne ueniat umquam tam malus miseris dies,                                                 510
qui prole foeda misceat prolem inclitam,
Phoebi nepotes Sisyphi nepotibus.

Médée proclame la supériorité de son lignage. Pour la possibilité que ses fils soient mélangés à ceux de Créuse, cf., dans la perspective de Jason:
Euripide Med. 562-565 (premier dialogue entre Médée et Jason)
(ἀλλ’ ὡς…) παῖδας δὲ θρέψαιμ’ ἀξίως δόμων ἐμῶν
σπείρας τ’ ἀδελφοὺς τοῖσιν ἐκ σέθεν τέκνοις
ἐς ταὐτὸ θείην καὶ ξυναρτήσας γένος
εὐδαιμονοίην.
«(Je voulais) procurer à mes fils une éducation digne de ma maison, et donnant des frères aux enfants nés de toi, les mettre sur le même pied, et, par l’union de ma race, fonder mon bonheur. » (trad. L. Méridier)

[IA.] quid, misera, meque teque in exitium trahis?
abscede, quaeso. [ME.] supplicem audiuit Creo.
[IA.] quid facere possim, loquere. [ME.] pro me uel scelus.                                  515
[IA.] hinc rex et illinc – [ME.] est et his maior metus
Medea. nos †confligere. certemus sine,
sit pretium Iason.

518. renversement de la perspective du chœur qui avait considérée Médée comme pretium (v. 361).

                                     [IA.] Cedo defessus malis.
et ipsa casus saepe iam expertos time.
[ME.] Fortuna semper omnis infra me stetit.                                                         520

Pour cette sorte de sententia philosophique, cf. par exemple Sénèque uit. beat. 5,3 quid enim supra eum potest esse qui supra fortunam est ? ; epist. 71,30 sapiens quidem uincit uirtute fortunam

[IA.] Acastus instat. [ME.] propior est hostis Creo:
utrumque profuge. non ut in socerum manus
armes nec ut te caede cognata inquines
Medea cogit: innocens mecum fuge.
[IA.] et quis resistet, gemina si bella ingruant,                                                       525
Creo atque Acastus arma si iungant sua?  
[ME.] his adice Colchos, adice et Aeeten ducem,
Scythas Pelasgis iunge: demersos dabo.
[IA.] alta extimesco sceptra. [ME.] ne cupias uide.
[IA.] suspecta ne sint, longa colloquia amputa.                                                      530
[ME.] nunc summe toto Iuppiter caelo tona,
intende dextram, uindices flammas para
omnemque ruptis nubibus mundum quate.
nec deligenti tela librentur manu
uel me uel istum: quisquis e nobis cadet                                                                535
nocens peribit, non potest in nos tuum
errare fulmen. [IA.] sana meditari incipe
et placida fare. si quod ex soceri domo
potest fugam leuare solamen, pete.

Pour l’offre d’assistance matérielle cf.
Euripide Med. 610-615 (premier dialogue entre Médée et Jason)
ἀλλ’, εἴ τι βούληι παισὶν ἢ σαυτῆι φυγῆς
προσωφέλημα χρημάτων ἐμῶν λαβεῖν,
λέγ’· ὡς ἕτοιμος ἀφθόνωι δοῦναι χερὶ
ξένοις τε πέμπειν σύμβολ’, οἳ δράσουσί σ’ εὖ.
«Si tu veux, pour les enfants ou ton propre exil, recevoir de mon bien quelque assistance, parle: je suis prêt à te donner d’une main libérale, et à envoyer des signes de reconnaissance à mes hôtes, qui te traiteront bien. » (trad. L. Méridier)
Sénèque insiste sur le fait que Jason dépend de Créon (ex soceri domo plutôt que χρημάτων ἐμῶν).

[ME.] contemnere animus regias, ut scis, opes                                                      540
potest soletque; liberos tantum fugae
habere comites liceat, in quorum sinu
lacrimas profundam. te noui gnati manent.

Pour le refus de Médée cf.
Euripide Med. 616-618 (premier dialogue entre Médée et Jason)
οὔτ’ ἂν ξένοισι τοῖσι σοῖς χρησαίμεθ’ ἂν
οὔτ’ ἄν τι δεξαίμεσθα, μηδ’ ἡμῖν δίδου·
κακοῦ γὰρ ἀνδρὸς δῶρ’ ὄνησιν οὐκ ἔχει.
«De tes hôtes, je n’userai point, et je ne veux rien recevoir. Garde tes dons; aux pésents d’un pervers il n’est point de profit.» (trad. L. Médirider)
Chez Sénèque Médée formule son refus par une expression qui rappelle l’éthique stoïcienne et demande que ses fils la suivent: dans son dialogue avec Créon, elle semblait en revanche satisfaite de la proposition de Créon de garder les enfants de Médée avec lui (v. 282-290).

[IA.] parere precibus cupere me fateor tuis;
pietas uetat: namque istud ut possim pati,                                                             545
non ipse memet cogat et rex et socer.
haec causa uitae est, hoc perusti pectoris
curis leuamen. spiritu citius queam
carere, membris, luce.

Jason qualifie ses fils de curis leuamen (548), alors que dans les Héroïdes d’Ovide, c’était encore Médée à être qualifiée ainsi: her. 12,77 per mala nostra precor, quorum potes esse leuamen. C’est cette déclaration qui suggère à Médée une stratégie de vengeance, dans un aparté crucial (549-550):

                                                        [ME.] sic natos amat?
bene est, tenetur, uulneri patuit locus. –                                                                 550
suprema certe liceat abeuntem loqui
mandata, liceat ultimum amplexum dare:
gratum est. et illud uoce iam extrema peto,
ne, si qua noster dubius effudit dolor,
maneant in animo uerba: melioris tibi                                                                   555
memoria nostri sedeat; haec irae data
oblitterentur. [IA.] omnia ex animo expuli  
precorque et ipse, feruidam ut mentem regas
placideque tractes: miserias lenit quies.

Pour la fausse soumission de Médée, cf.
Euripide Med. 869-973 (second dialogue entre Médée et Jason)
Ἰᾶσον, αἰτοῦμαί σε τῶν εἰρημένων
συγγνώμον’ εἶναι· τὰς δ’ ἐμὰς ὀργὰς φέρειν
εἰκός σ’, ἐπεὶ νῶιν πόλλ’ ὑπείργασται φίλα.
ἐγὼ δ’ ἐμαυτῆι διὰ λόγων ἀφικόμην
κἀλοιδόρησα…
« Jason, je te prie de me pardonner mon langage passé ; à mes moments d’humeur tu dois être indulgent, après toutes les marques d’amour que nous nous sommes données. Pour moi je me suis raisonnée, et me suis fait des reproches… » (trad. L. Méridier)

Médée et la nourrice

À la différence de l’acte II, où Médée et la nourrice sortaient en même temps que Créon, ici, après la sortie de Jason, Médée reste encore un peu avec la nourrice pour lui dévoiler son plan, pour l’instant limité à Créuse (à la différence d’Euripide Med. 774-799, où figure aussi l’annonce du meurtre des enfants):

[ME.] discessit. itane est? uadis oblitus mei                                                           560
et tot meorum facinorum? excidimus tibi?
numquam excidemus. hoc age, omnis aduoca
uires et artes. fructus est scelerum tibi
nullum scelus putare. uix fraudi est locus:
timemur. hac aggredere, qua nemo potest                                                              565
quicquam timere. perge, nunc aude, incipe
quidquid potest Medea, quidquid non potest.
tu, fida nutrix, socia maeroris mei
uariique casus, misera consilia adiuua.
est palla nobis, munus aetheriae domus                                                                 570
decusque regni, pignus Aeetae datum
a Sole generis, est et auro textili
monile fulgens quodque gemmarum nitor
distinguit aurum, quo solent cingi comae.
haec nostra nati dona nubenti ferant,                                                                     575
sed ante diris inlita ac tincta artibus.
uocetur Hecate. sacra letifica appara:
statuantur arae, flamma iam tectis sonet.

560-562 pour ce langage caractéristique des héroïnes abandonnées, cf. notamment Catulle 64,208 oblito… pectore (ainsi que immemor : 123, 135, 248) ; Ovide her. 12,71 exciderunt mecum loca
568. cf. Ennius Med. 237Jocelyn antiqua erilis fida custos corporis

 

Acte 3: Médée et la nourrice (380-430)

[NVTRIX] alumna, celerem quo rapis tectis pedem?                                               ia3
resiste et iras comprime ac retine impetum.
incerta qualis entheos gressus tulit
cum iam recepto maenas insanit deo
Pindi niualis uertice aut Nysae iugis,
talis recursat huc et huc motu effero,                                                                     385
furoris ore signa lymphati gerens.
flammata facies, spiritum ex alto citat,
proclamat, oculos uberi fletu rigat,
renidet: omnis specimen affectus capit.
haeret: minatur aestuat queritur gemit.                                                                  390
quo pondus animi uerget? ubi ponet minas?
ubi se iste fluctus franget? exundat furor.
non facile secum uersat aut medium scelus;
se uincet: irae nouimus ueteris notas.
magnum aliquid instat, efferum immane impium:                                                 395
uultum Furoris cerno. di fallant metum!

Sénèque ira 1,1,1-5 et 1,2,1-3 exegisti a me, Nouate, ut scriberem quemadmodum posset ira leniri, nec immerito mihi uideris hunc praecipue affectum pertimuisse maxime ex omnibus taetrum ac rabidum. ceteris enim aliquid quieti placidique inest, hic totus concitatus et in impetu doloris est, armorum sanguinis suppliciorum minime humana furens cupiditate, dum alteri noceat sui neglegens, in ipsa irruens tela et ultionis secum ultorem tracturae auidus. (2.) quidam itaque e sapientibus uiris iram dixerunt breuem insaniam. aeque enim impotens sui est, decoris oblita, necessitudinum immemor, in quod coepit pertinax et intenta, rationi consiliisque praeclusa, uanis agitata causis, ad dispectum aequi uerique inhabilis, ruinis simillima, quae super id quod oppressere franguntur. (3.) ut scias autem non esse sanos quos ira possedit, ipsum illorum habitum intuere; nam ut furentium certa indicia sunt audax et minax uultus, tristis frons, torua facies, citatus gradus, inquietae manus, color uersus, crebra et uehementius acta suspiria, ita irascentium eadem signa sunt: (4.) flagrant ac micant oculi, multus ore toto rubor exaestuante ab imis praecordiis sanguine, labra quatiuntur, dentes comprimuntur, horrent ac surriguntur capilli, spiritus coactus ac stridens, articulorum se ipsos torquentium sonus, gemitus mugitusque et parum explanatis uocibus sermo praeruptus et conplosae saepius manus et pulsata humus pedibus et totum concitum corpus magnasque irae minas agens, foeda uisu et horrenda facies deprauantium se atque intumescentium. nescias utrum magis detestabile uitium sit an deforme. (5.) cetera licet abscondere et in abdito alere: ira se profert et in faciem exit, quantoque maior, hoc efferuescit manifestius.
[…] 1,2,1 iam uero si effectus eius damnaque intueri uelis, nulla pestis humano generi pluris stetit.
[…] 1,2,3 et adhuc singulorum supplicia narro: quid si tibi libuerit, relictis in quos ira uiritim exarsit, aspicere caesas gladio contiones et plebem inmisso milite contrucidatam et in perniciem promiscuam totos populos capitis damna<tos> ? * * *

Lactance ira 17,13 nescisse autem philosophos quae ratio esset irae, apparet ex finitionibus eorum quas Seneca enumerauit in libris quos De ira conposuit. ira est inquit cupiditas ulciscendae iniuriae aut, ut ait Posidonius [frg. 155 Edelstein–Kidd], cupiditas puniendi eius a quo te inique putes laesum. quidam ita finierunt: ira est incitatio animi ad nocendum ei qui aut nocuit aut nocere uoluit. Aristotelis definitio non multum a nostra abest. ait enim iram esse cupiditatem doloris reponendi.

 •  SVF iii 416 ap. Nemes. nat. hom. 21 <θυμὸς> δέ ἐστι ζέσις τοῦ περὶ καρδίαν αἵματος ἐξ ἀναθυμιάσεως τῆς χολῆς ἢ ἀναθολώσεως γινομένη· διὸ καὶ χολὴ λέγεται καὶ χόλος. ἔστι δ’ ὅτε καὶ ὁ θυμός ἐστιν ὄρεξις ἀντιτιμωρήσεως· ἀδικούμενοι γὰρ ἢ νομίζοντες ἀδικεῖσθαι θυμούμεθα· καὶ γίνεται τότε μικτὸν τὸ πάθος ἐξ ἐπιθυμίας καὶ θυμοῦ. εἴδη δὲ τοῦ θυμοῦ τρία· <ὀργή>, ἣ καὶ χολὴ καὶ χόλος καλεῖται· <μῆνις> καὶ <κότος. θυμὸς> μὲν γὰρ ἀρχὴν καὶ κίνησιν ἔχων ὀργὴ καὶ χολὴ καὶ χόλος λέγεται. <μῆνις> δὲ χολὴ εἰς παλαίωσιν ἀγομένη· εἴρηται γὰρ παρὰ τὸ μένειν καὶ τῇ μνήμῃ παραδεδόσθαι. <κότος> δὲ ὀργὴ παρατηροῦσα καιρὸν εἰς τιμωρίαν· εἴρηται δὲ καὶ οὗτος παρὰ τὸ κεῖσθαι.
 • SVF iii 395 ap. Stob. 2,7,10 c (= Arius Did. p. 91,10-11) <ὀργὴ> μὲν οὖν ἐστιν ἐπιθυμία <τοῦ> τιμωρήσασθαι τὸν δοκοῦντα ἠδικηκέναι παρὰ τὸ προσῆκον
 • SVF iii 396 ap. Diog. Laert. 7,113 ὀργὴ δ’ ἐπιθυμία τιμωρίας τοῦ δοκοῦντος ἠδικηκέναι οὐ προσηκόντως
 • SVF iii 397 ap. Andron. path. 4 <ὀργὴ> μὲν οὖν ἐστιν ἐπιθυμία τιμωρίας τοῦ ἠδικηκέναι δοκοῦντος
 • Aristote anim. 403a30-31 ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως
 • Aristote rhet. 1378a30-32 ἓστω δὴ ὀργὴ ὄρεξις μετὰ λύπης τιμωρίας {φαινομένης} διὰ φαινομένην ὀλιγωρίαν εἰς αὐτὸν ἤ <τι> τῶν αὐτοῦ, τοῦ ὀλιγωρεῖν μὴ προσήκοντος

Arétée de Cappadoce sign. diut. 1,5,3 δοκέει {τε} δέ μοι μανίης γε ἔμμεναι ἀρχὴ καὶ μέρος ἡ μελαγχολίη. τοῖσι μὲν γὰρ μαινομένοισι ἄλλοτε μὲν ἐς ὀργήν, ἄλλοτε δὲ ἐς θυμηδίην ἡ γνώμη τρέπεται, τοῖσι δὲ μελαγχολῶσι ἐς λύπην καὶ ἀθυμίην μοῦνον.

 • yeux : cf. Arétée de Cappadoce sign. diut. 1,6,10 μετεξετέροισι δὲ καὶ ἐνέρυθροι καὶ ὕφαιμοι <οἱ> ὀφθαλμοί
 • respiration et voix : cf. Arétée de Cappadoce sign. diut. 1,6,10 βοῶσι ὀλοφυρόμενοι ἁρπαγὴν ἢ βίην
 • corps : Aristée de Cappadoce sign. diut. 1,6,10 οἱ μὲν θέουσι ἀσχέτως

[MEDEA] si quaeris odio, misera, quem statuas modum,
imitare amorem. regias egone ut faces
inulta patiar? segnis hic ibit dies,
tanto petitus ambitu, tanto datus?                                                                           400
dum terra caelum media libratum feret
nitidusque certas mundus euoluet uices
numerusque harenis derit et solem dies,
noctem sequentur astra, dum siccas polus
uersabit Arctos, flumina in pontum cadent,                                                           405
numquam meus cessabit in poenas furor
crescetque semper – quae ferarum immanitas,
quae Scylla, quae Charybdis Ausonium mare
Siculumque sorbens quaeue anhelantem premens
Titana tantis Aetna feruebit minis?                                                                        410
non rapidus amnis, non procellosum mare
pontusue coro saeuus aut uis ignium
adiuta flatu possit inhibere impetum
irasque nostras: sternam et euertam omnia.
timuit Creontem ac bella Thessalici ducis?                                                           415
amor timere neminem uerus potest.  
sed cesserit coactus et dederit manus:
adire certe et coniugem extremo alloqui
sermone potuit – hoc quoque extimuit ferox;
laxare certe tempus immitis fugae                                                                         420
genero licebat – liberis unus dies
datus est duobus. non queror tempus breue:
multum patebit. faciet hic faciet dies
quod nullus umquam taceat – inuadam deos
et cuncta quatiam. [NVT.] recipe turbatum malis,                                                   425
era, pectus, animum mitiga. [ME.] sola est quies,
mecum ruina cuncta si uideo obruta:
mecum omnia abeant. trahere, cum pereas, libet.
[NVT.] quam multa sint timenda, si perstas, uide:
nemo potentes aggredi tutus potest.                                                                       430

 

Deuxième ode chorale (301-379)

audax nimium qui freta primus
rate tam fragili perfida rupit
terrasque suas posterga uidens  
animam leuibus credidit auris,
dubioque secans aequora cursu                                                                         305
potuit tenui fidere ligno
inter uitae mortisque uices
nimium gracili limite ducto.
nondum quisquam sidera norat,
stellisque, quibus pingitur aether,                                                                      310
non erat usus, nondum pluuias
Hyadas poterat uitare ratis,
non Oleniae lumina caprae,
nec quae sequitur flectitque senex
Arctica tardus plaustra Bootes,                                                                            315
nondum Boreas, nondum Zephyrus
    nomen habebant.
ausus Tiphys pandere uasto
    carbasa ponto
legesque nouas scribere uentis:                                                                         320
nunc lina sinu tendere toto,
nunc prolato pede transuersos
captare notos, nunc antemnas
medio tutas ponere malo,
nunc in summo religare loco,                                                                            325
cum iam totos auidus nimium
nauita flatus optat et alto
rubicunda tremunt sipara uelo.
  candida nostri saecula patres
uidere procul fraude remota.                                                                             330
sua quisque piger litora tangens
patrioque senex factus in aruo,
paruo diues nisi quas tulerat
natale solum non norat opes.  
bene dissaepti foedera mundi                                                                            335
traxit in unum Thessala pinus
iussitque pati uerbera pontum
partemque metus fieri nostri
    mare sepositum.
dedit illa graues improba poenas                                                                       340
per tam longos ducta timores,
cum duo montes, claustra profundi,
hinc atque illinc subito impulsu
uelut aetherio gemerent sonitu,
spargeret arces nubesque ipsas                                                                          345
    mare deprensum.
palluit audax Tiphys et omnes
labente manu misit habenas,
Orpheus tacuit torpente lyra
ipsaque uocem perdidit Argo.
  quid cum Siculi uirgo Pelori,                                                                           350
rabidos utero succincta canes,
omnis pariter soluit hiatus?
quis non totos horruit artus
totiens uno latrante malo?
quid cum Ausonium dirae pestes                                                                       355
uoce canora mare mulcerent,
cum Pieria resonans cithara
    Thracius Orpheus
solitam cantu retinere rates
paene coegit Sirena sequi?                                                                                360
quod fuit huius pretium cursus?
    aurea pellis                                                                                                     361
maiusque mari Medea malum,
merces prima digna carina.
  nunc iam cessit pontus et omnes
    patitur leges:                                                                                                  365
non Palladia compacta manu
regum referens inclita remos
    quaeritur Argo –                                                                                            367
quaelibet altum cumba pererrat.
terminus omnis motus et urbes
muros terra posuere noua,                                                                                 370
nil qua fuerat sede reliquit
    peruius orbis:
Indus gelidum potat Araxen,
Albin Persae Rhenumque bibunt – 
uenient annis saecula seris,                                                                                375
quibus Oceanus uincula rerum
laxet et ingens pateat tellus
Tethysque nouos detegat orbes
nec sit terris ultima Thule.

373-374 cf. Virgile ecl. 1,61-62 ante pererratis amborum finibus exsul | aut Ararim Parthus bibet aut Germania Tigrim. 

379 cf. Virgile georg.1,30 ultima Thule

Horace carm. 1,3
sic te diua potens Cypri,
  sic fratres Helenae, lucida sidera,
uentorumque regat pater
  obstrictis aliis praeter Iapyga,  
nauis, quae tibi creditum                                                                 5
  debes Vergilium: finibus Atticis
reddas incolumem precor
  et serues animae dimidium meae.
illi robur et aes triplex
  circa pectus erat, qui fragilem truci                                               10
conmisit pelago ratem
  primus, nec timuit praecipitem Africum
decertantem Aquilonibus
  nec tristis Hyadas nec rabiem Noti,
quo non arbiter Hadriae                                                                   15
  maior, tollere seu ponere uolt freta.
quem mortis timuit gradum
  qui siccis oculis monstra natantia,
qui uidit mare turbidum et
  infamis scopulos Acroceraunia?                                                    20
nequiquam deus abscidit
  prudens oceano dissociabili
terras, si tamen inpiae
  non tangenda rates transiliunt uada.  
audax omnia perpeti                                                                        25
  gens humana ruit per uetitum nefas,
audax Iapeti genus
  ignem fraude mala gentibus intulit.
post ignem aetheria domo
  subductum macies et noua febrium                                               30
terris incubuit cohors
  semotique prius tarda necessitas
leti corripuit gradum.
  expertus uacuum Daedalus aera
pinnis non homini datis;                                                                  35
  perrupit Acheronta Herculeus labor.
nil mortalibus ardui est:
  caelum ipsum petimus stultitia neque
per nostrum patimur scelus
  iracunda Iouem ponere fulmina.                                                    40

Ennius Medea exul 205-213 Ribbeck3 = 208-216 Jocelyn ap. rhet. Her. 2,34
utinam ne in nemore Pelio securibus
caesa accidisset abiegna ad terram trabes,
neue inde nauis inchoandi exordium                                                  210
cepisset, quae nunc nominatur nomine
Argô, quia Argiui in ea delecti uiri
uecti petebant pellem inauratam arietis
Colchis, imperio regis Peliae, per dolum.
nam numquam era errans mea domo efferret pedem                           215
Medea animo aegro amore saeuo saucia.

Virgile ecl. 4,31. 34-35
pauca tamen suberunt priscae uestigia fraudis
[…]
alter erit tum Tiphys et altera quae uehat Argo  
delectos heroas.

Acte 2 (177-300) : Médée et Créon

{Me.} sed cuius ictu regius cardo strepit?
ipse est Pelasgo tumidus imperio Creo.


{Creo} Medea, Colchi noxium Aeetae genus,
nondum meis exportat e regnis pedem?                                                                     180
molitur aliquid: nota fraus, nota est manus.
cui parcet illa quemue securum sinet?
abolere propere pessimam ferro luem
equidem parabam: precibus euicit gener.
concessa uita est, liberet fines metu                                                                            185
abeatque tuta. – fert gradum contra ferox
minaxque nostros propius affatus petit. – 
arcete, famuli, tactu et accessu procul,
iubete sileat. regium imperium pati
aliquando discat. uade ueloci uia                                                                                190
monstrumque saeuum horribile iamdudum auehe.

Cf. Euripide Med. 271-276 σὲ τὴν σκυθρωπὸν καὶ πόσει θυμουμένην, | Μήδει', ἀνεῖπον τῆσδε γῆς ἔξω περᾶν | φυγάδα, λαβοῦσαν δισσὰ σὺν σαυτῆι τέκνα, | καὶ μή τι μέλλειν· ὡς ἐγὼ βραβεὺς λόγου | τοῦδ' εἰμί, κοὐκ ἄπειμι πρὸς δόμους πάλιν | πρὶν ἄν σε γαίας τερμόνων ἔξω βάλω.

181 molitur aliquid, cf. Euripide Med. 285 σοφὴ πέφυκας καὶ κακῶν πολλῶν ἴδρις ; 402 Μήδεια, βουλεύουσα καὶ τεχνωμένη ; Ovide her. 12,212 nescio quid certe mens mea maius agit!

186 ferox, cf. Euripide Med. 92 ὄμμα… ταυρουμένην ; 187-188 καίτοι τοκάδος δέργμα λεαίνης |  ἀποταυροῦται δμωσίν ; 1342 λέαιναν, οὐ γυναῖκα.

191 monstrumque saeuum horribile, cf. Euripide Med. 1342-1343 τῆς Τυρσηνίδος | Σκύλλης ἔχουσαν ἀγριωτέραν φύσιν.


{Me.} quod crimen aut quae culpa multatur fuga?  
{Cr.} quae causa pellat, innocens mulier rogat.
{Me.} si iudicas, cognosce, si regnas, iube.
{Cr.} aequum atque iniquum regis imperium feras.                                                  195
{Me.} iniqua numquam regna perpetuo manent.
{Cr.} i querere Colchis. {Me.} redeo: qui auexit, ferat.
{Cr.} uox constituto sera decreto uenit.
{Me.} qui statuit aliquid parte inaudita altera,
aequum licet statuerit, haud aequus fuit.                                                                    200
{Cr.} auditus a te Pelia supplicium tulit?
sed fare, causae detur egregiae locus.

195 cf. trag. adesp. 436 Nauck δοῦλε, δεσποτῶν ἄκουε καὶ δίκαια κἄδικα.


{Me.} difficile quam sit animum ab ira flectere
iam concitatum quamque regale hoc putet
sceptris superbas quisquis admouit manus,                                                                205
qua coepit ire, regia didici mea.
quamuis enim sim clade miseranda obruta,
expulsa supplex sola deserta, undique
afflicta, quondam nobili fulsi patre
auoque clarum Sole deduxi genus.                                                                             210
quodcumque placidis flexibus Phasis rigat
Pontusque quidquid Scythicus a tergo uidet,
palustribus qua maria dulcescunt aquis,
armata peltis quidquid exterret cohors
inclusa ripis uidua Thermodontiis,                                                                             215
hoc omne noster genitor imperio regit.
generosa, felix, decore regali potens
fulsi: petebant tunc meos thalamos proci,
qui nunc petuntur. rapida fortuna ac leuis
praecepsque regno eripuit, exilio dedit.                                                                      220
confide regnis, cum leuis magnas opes
huc ferat et illuc casus – hoc reges habent
magnificum et ingens, nulla quod rapiat dies:
prodesse miseris, supplices fido lare
protegere. solum hoc Colchico regno extuli,                                                              225
decus illud ingens Graeciae et florem inclitum,
praesidia Achiuae gentis et prolem deum
seruasse memet. munus est Orpheus meum,
qui saxa cantu mulcet et siluas trahit,
geminumque munus Castor et Pollux meum est                                                        230
satique Borea quique trans Pontum quoque
summota Lynceus lumine immisso uidet,
omnesque Minyae: nam ducum taceo ducem,
pro quo nihil debetur: hunc nulli imputo;
uobis reuexi ceteros, unum mihi.                                                                                235
incesse nunc et cuncta flagitia ingere:
fatebor; obici crimen hoc solum potest,
Argo reuersa. uirgini placeat pudor
paterque placeat: tota cum ducibus ruet
Pelasga tellus, hic tuus primum gener                                                                        240
tauri ferocis ore flagranti occidet.
fortuna causam quae uolet nostram premat,
non paenitet seruasse tot regum decus
quodcumque culpa praemium ex omni tuli,
hoc est penes te. si placet, damna ream;                                                                     245
sed redde crimen. sum nocens, fateor, Creo:
talem sciebas esse, cum genua attigi
fidemque supplex praesidis dextra peti;
terra hac miseriis angulum et sedem rogo  
latebrasque uiles: urbe si pelli placet,                                                                         250
detur remotus aliquis in regnis locus.

218-219 cf. Virgile Aen. 4,534-536 en, quid ago? rursusne procos inrisa priores | experiar, Nomadumque petam conubia supplex, | quos ego sim totiens iam dedignata maritos?

227 praesidia Achiuae gentis, cf. Ovide met. 7,56 titulum seruatae pubis Achiuae 

228 seruasse, cf. Ovide met. 7,50 seruatrix ; Med. frg. 1 Ribbeck3 ap. Quint. inst. 8,5,6 seruare potui. perdere an possim rogas ? 

228. 230 munus, cf. Ovide Her. 12,203 dos mea tu sospes; dos est mea Graia iuuentus !

249-251 cf. Euripide Med. 313-314 τήνδε δὲ χθόνα‎ | ἐᾶτέ μ‎ʼ οἰκεῖν.


{Cr.} non esse me qui sceptra uiolentus geram
nec qui superbo miserias calcem pede,
testatus equidem uideor haud clare parum
generum exulem legendo et adflictum et graui                                                          255
terrore pauidum, quippe quem poenae expetit
letoque Acastus regna Thessalica optinens.
senio trementem debili atque aeuo grauem
patrem peremptum queritur et caesi senis
discissa membra, cum dolo captae tuo                                                                       260
piae sorores impium auderent nefas.
potest Iason, si tuam causam amoues,
suam tueri: nullus innocuum cruor
contaminauit, afuit ferro manus
proculque uestro purus a coetu stetit.                                                                         265
tu, tu malorum machinatrix facinorum,
cui feminae nequitia, ad audendum omnia
robur uirile est, nulla famae memoria,
egredere, purga regna, letales simul
tecum aufer herbas, libera ciues metu,                                                                       270
alia sedens tellure sollicita deos.

261 piae sorores impium, cf. Ovide met. 7,339 his ut quaeque pia est hortatibus impia prima ; her. 12,129 Peliae natas pietate nocentes.

266 malorum machinatrix facinorum, cf. Cicéron Catil. 3,6 horum omnium scelerum improbissimum machinatorem ; Euripide Med. 408-409 ἐς μὲν ἔσθλ' ἀμηχανώταται, |  κακῶν δὲ πάντων τέκτονες σοφώταται.

269-270 cf. Cicéron Catil. 1,10 egredere… purga urbem… me metu liberaueris.


{Me.} profugere cogis? redde fugienti ratem
uel redde comitem – fugere cur solam iubes?
non sola ueni. bella si metuis pati,
utrumque regno pelle. cur sontes duos                                                                       275
distinguis? illi Pelia, non nobis iacet;
fugam, rapinas adice, desertum patrem
lacerumque fratrem, quidquid etiamnunc nouas  
docet maritus coniuges, non est meum:
totiens nocens sum facta, sed numquam mihi.                                                           280

280 cf. Ovide her. 12,132 pro quo sum totiens esse coacta nocens ; Euripide Med. 507-508 οὓς δέ μ' οὐκ ἐχρῆν κακῶς | δρᾶν, σοὶ χάριν φέρουσα πολεμίους ἔχω.


{Cr.} iam exisse decuit. quid seris fando moras?
{Me.} supplex recedens illud extremum precor,
ne culpa natos matris insontes trahat.
{Cr.} uade: hos paterno ut genitor excipiam sinu.
{Me.} per ego auspicatos regii thalami toros,                                                            285
per spes futuras perque regnorum status,
Fortuna uaria dubia quos agitat uice,
precor, breuem largire fugienti moram,
dum extrema natis mater infigo oscula,
fortasse moriens. {Cr.} fraudibus tempus petis.                                                        290
{Me.} quae fraus timeri tempore exiguo potest?
{Cr.} nullum ad nocendum tempus angustum est malis.
{Me.} parumne miserae temporis lacrimis negas?
{Cr.} etsi repugnat precibus infixus timor,
unus parando dabitur exilio dies.                                                                                295
{Me.} nimis est, recidas aliquid ex isto licet;
et ipsa propero. {Cr.} capite supplicium lues,
clarum priusquam Phoebus attollat diem
nisi cedis Isthmo. – sacra me thalami uocant,
uocat precari festus Hymenaeo dies.                                                                          300

294 cf. Euripide Med. 350 καὶ νῦν ὁρῶ μὲν ἐξαμαρτάνων

297-300 cf. Euripide Med. 352–4  εἴ σ' ἡ 'πιοῦσα λαμπὰς ὄψεται θεοῦ |  καὶ παῖδας ἐντὸς τῆσδε τερμόνων χθονός, | θανῆι· λέλεκται μῦθος ἀψευδὴς ὅδε.

Acte 2 (116-176): Médée et la nourrice

[MEDEA] occidimus: aures pepulit hymenaeus meas.                                               ia3
uix ipsa tantum, uix adhuc credo malum.
hoc facere Iason potuit, erepto patre
patria atque regno sedibus solam exteris
deserere durus? merita contempsit mea                                                                      120
qui scelere flammas uiderat uinci et mare?
adeone credit omne consumptum nefas?

116-117 cf. Ovide her. 12,137-138 et 141 ut subito nostras Hymen cantatus ad aures | uenit […] | pertimui, nec adhuc tantum scelus esse putabam.
118-119 cf. Ovide her. 12,109 proditus est genitor, regnum patriamque reliqui.


incerta uecors mente non sana feror
partes in omnes; unde me ulcisci queam?
utinam esset illi frater! est coniunx: in hanc                                                               125
ferrum exigatur. hoc meis satis est malis?
si quod Pelasgae, si quod urbes barbarae
nouere facinus quod tuae ignorent manus,
nunc est parandum. scelera te hortentur tua
et cuncta redeant: inclitum regni decus                                                                      130
raptum et nefandae uirginis paruus comes
diuisus ense, funus ingestum patri
sparsumque ponto corpus et Peliae senis
decocta aeno membra: funestum impie
quam saepe fudi sanguinem – et nullum scelus                                                          135
irata feci: saeuit infelix amor.

123 cf. Ovide trag. frg. 2 Ribbeck3 ap. Sen. suas. 3,7 feror huc illuc, uae, plena deo


quid tamen Iason potuit, alieni arbitri
iurisque factus? debuit ferro obuium
offerre pectus – melius, a melius, dolor
furiose, loquere. si potest, uiuat meus,                                                                       140
ut fuit, Iason; si minus, uiuat tamen
memorque nostri muneri parcat meo.  
culpa est Creontis tota, qui sceptro impotens
coniugia soluit quique genetricem abstrahit
gnatis et arto pignore astrictam fidem                                                                        145
dirimit: petatur, solus hic poenas luat,
quas debet. alto cinere cumulabo domum;
uidebit atrum uerticem flammis agi
Malea longas nauibus flectens moras.


[NVTRIX] sile, obsecro, questusque secreto abditos                                                   150
manda dolori. grauia quisquis uulnera
patiente et aequo mutus animo pertulit,
referre potuit: ira quae tegitur nocet;
professa perdunt odia uindictae locum.

Cf. Sénèque Agam. 203-204 regina, frena temet et siste impetus | et quanta temptes cogita.
Sénèque Phaedr. 248-249 precor, furorem siste teque ipsa adiuua: | pars sanitatis uelle sanari fuit.
Sénèque ira 2,18,1 aliter iram debemus repellere, aliter compescere.


[ME] leuis est dolor, qui capere consilium potest                                                     155
et clepere sese: magna non latitant mala.
libet ire contra. [NVT.] siste furialem impetum,
alumna: uix te tacita defendit quies.
[ME]  Fortuna fortes metuit, ignauos premit.
[NVT.] tunc est probanda, si locum uirtus habet.                                                       160
[ME]  numquam potest non esse uirtuti locus.
[NVT.] spes nulla rebus monstrat adflictis uiam.
[ME]  qui nil potest sperare, desperet nihil.
[NVT.] abiere Colchi, coniugis nulla est fides
nihilque superest opibus e tantis tibi.                                                                          165
[ME]  Medea superest: hic mare et terras uides
ferrumque et ignes et deos et fulmina.
[NVT.] rex est timendus. [ME] rex meus fuerat pater.  
[NVT.] non metuis arma? [ME] sint licet terra edita.
[NVT.] moriere. [ME] cupio. [NVT.] profuge. [ME] paenituit fugae.                   170
[NVT.] Medea – [ME] fiam. [NVT.] mater es. [ME] cui sim uide.
[NVT.] profugere dubitas? [ME] fugiam, at ulciscar prius.
[NVT.] uindex sequetur. [ME] forsan inueniam moras.
[NVT.] compesce uerba, parce iam, demens, minis
animosque minue: tempori aptari decet.                                                                     175
[ME]  Fortuna opes auferre, non animum potest.

159 cf. Sénèque epist. 94,28 audentis fortuna iuuat [Virg. Aen. 10,284], piger ipse sibi opstat.
161 cf. Sénèque prou. 4,6 calamitas uirtutis occasio est.
163 cf. Sénèque epist. 5,7 desines… timere, si sperare desieris ; const. 9,2 haec effugit sapiens, qui nescit nec in spem nec in metum uiuere.
170 cf. Sénèque epist. 24,25 uir fortis ac sapiens non fugere debet e uita sed exire; 26,10 meditare mortem: qui hoc dicit meditari libertatem iubet ; et ante omnia ille quoque uitetur adfectus qui multos occupauit, libido moriendi ; 60,6 bene autem mori est effugere male uiuendi periculum.
175 cf. Sénèque uit. beat. 7,3,3 beata est ergo uita conueniens naturae suae, quae non aliter contingere potest quam si primum sana mens est et […] apta temporibus.
176 cf. Accius trag. 619-620 Ribbeck3 = 88-89 Dangel ap. Macr. Sat. 6,1,57 ⨯ – nam si a me regnum Fortuna atque opes | eripere quiuit, at uirtutem nec quiit ; Sénèque uit. beat. 26,3 sapientis quisquis abstulerit diuitias, omnia illi sua relinquet ; ben. 4,10,5 cum omnia illi deerunt, supererit animus.