Archives par mot-clé : Ovidius

Mime et pantomime dans l’Ars amatoria d’Ovide

(par Dimitri Mézière – Sorbonne Université)

Comédie, mime et érotodidactisme

L’enseignement érotique

Hérondas, Mimiambes, I.21-41
ἀλλ’ ὦ τέκνον, κόσον τιν’ ἤδη χηραίνεις
χρόνον μόνη τρύχουσα τὴν μίαν κοίτην ;
ἐξ οὖ γὰρ εἰς Αἴγυπτον ἐστάλη Μάνδρις
δέκ’ εἰσὶ μῆνες, κοὐδὲ γράμμα σοι πέμπει,
ἀλλ’ ἐκλέλησται καὶ πέπωκεν ἐκ καινῆς.   (25)
κεῖ δ’ ἐστὶν οἶκος τῆς θεοῦ· τὰ γ̣ὰρ πάντα,
ὄσσ’ ἔστι κου καὶ γίνετ’, ἔστ’ ἐν Αἰγύπτωι·
πλοῦτος, παλαίστρη, δύναμι[ς], εὐδίη, δόξα,
θέαι, φιλόσοφοι, χρυσίον, νεηνίσκοι,
θεῶν ἀδελφῶν τέμενος, ὀ βασιλεὺς χρηστός,    (30)
Μουσῆιον, οἶνος, ἀγαθὰ πάντ’ ὄσ’ ἂν χρήιζηι,
γ̣υναῖκες, ὀκ̣όσους οὐ μὰ τὴν Ἄ̣ιδεω Κούρην
ἀ̣σ̣τ̣έ̣ρας ἐνεγκεῖν οὐραν[ὸ]ς κεκαύχηται,
τ̣ὴ̣ν̣ δ̣’ ὄψιν̣ οἴαι πρὸς Πάρι[ν] κοτ’ ὤρμησαν
[θεαὶ κρι]θ̣ῆ̣ναι καλλονήν—λάθοιμ’ αὐτάς    (35)
[εἰποῦσα]. κο[ί]ην οὖν τάλαιν[α] σὺ ψυχήν
ἔ]χ̣ο̣[υσ]α̣ θάλπεις τὸν δίφρον ; κατ’ οὖν λήσεις
[γηρᾶσα] καί σευ τὸ ὤριον τέφρη κάψει.
[Πάπτη] νον ἄλληι κἠμέρας μετάλλαξον
τὸ]ν̣ νο̣ῦν δύ’ ἢ τρεῖς, κἰλαρὴ κατάστηθι    (40)
καὶ ὅρη πρὸς ἄλλον·
GYLLIS : « Voyons, mon enfant, combien y a-t-il de temps que tu dépéris, seule à fatiguer le lit unique ? Depuis que Mandris est parti pour l’Égypte, voilà bien dix mois que tu es sans une ligne de lui, il a tout oublié, il a bu à une autre coupe. C’est que là-bas, Aphrodite est chez elle ; tout ce qui peut exister ou se produire sur terre, on le trouve en Égypte : fortune, sport, pouvoir, ciel bleu, gloire, spectacles, philosophes, or fin, jolis garçons, temple des dieux, frère et sœur, le roi qui est si bon, musée, vin, toutes les bonnes choses dont on peut avoir envie, et des femmes, tant de femmes, par la Vierge des enfers, que le ciel ne peut se vanter de porter plus d’étoiles, et à les voir elles sont pareilles aux déesses qui jadis vinrent prendre Pâris pour juge de leur beauté – pourvu qu’elles ne m’aient pas entendue ! Quel cœur as-tu, malheureuse, pour demeurer là, à chauffer ton fauteuil ? Tu vas vieillir à ton insu, ta fraîcheur rongée par la cendre. Jette ailleurs tes regards, change de pensées pour deux ou trois jours, prends du bon temps, et tourne les yeux vers un autre » (Trad. L. Laloy)

Ovide, Ars amatoria, I.55-60
Tot tibi tamque dabit formosas Roma puellas, 
      ‘haec habet’ ut dicas ‘quicquid in orbe fuit.’
Gargara quot segetes, quot habet Methymna racemos,
      aequore quot pisces, fronde teguntur aues,
quot caelum stellas, tot habet tua Roma puellas:
      mater in Aeneae constitit urbe sui.
« Rome te fournira de nombreuses et de si belles filles que tu pourrais te dire “cette ville possède tout ce qu’il y a sur la Terre”. Autant d’épis de blé a le Gargare, autant de grappes de raisin a Méthymne, autant de poissons se cachent dans l’eau, autant d’oiseaux dans les feuillages, autant d’étoiles a le ciel, que ta chère Rome a de jeunes femmes. La mère d’Énée a élu domicile dans la ville de son fils ».

L’amant : spectateur et acteur

Ovide, Ars amatoria, I.501-502
Et plaudas aliquam mimo saltante puellam,
     
et faueas illi, quisquis agatur amans.
« Que tu applaudisses quand un acteur de mime représente une jeune femme et donnes ta faveur à celui qui, quel qu’il soit, joue le rôle de l’amant »

Ovide, Remedia amoris, 755
Illic assidue ficti saltantur amantes
« C’est là [au théâtre] que l’on représente sans cesse des amants fictifs »

Ovide, Ars amatoria, II.197-202
Cede repugnanti: cedendo uictor abibis:
      fac modo, quas partes illa iubebit, agas.
Arguet, arguito; quicquid probat illa, probato;
      quod dicet, dicas; quod negat illa, neges. 
Riserit, adride; si flebit, flere memento;
      imponat leges uultibus illa tuis.
« Cède à celle qui t’oppose une résistance : c’est en cédant que tu seras vainqueur. Fais seulement en sorte de jouer les rôles que celle-ci te commandera. Si elle critique, critique ; tout ce qu’elle approuve, approuve-le aussi ; dis ce qu’elle dira ; tu nieras ce qu’elle nie. Elle a ri, ris ; si elle pleure, souviens-toi de pleurer. Qu’elle impose à ton visage ses lois ».

Le mime de l’adultère dans l’Ars amatoria

Ovide, Tristes, II.496-518
quid, si scripsissem mimos obscena iocantes,
      qui semper uetiti crimen amoris habent,
in quibus assidue cultus procedit adulter,
      verbaque dat stulto callida nupta uiro?   500
nubilis hoc virgo matronaque uirque puerque
      spectat, et ex magna parte senatus adest.
nec satis incestis temerari uocibus aures;
      adsuescunt oculi multa pudenda pati:
cumque fefellit amans aliqua nouitate maritum,   505
      plauditur et magno palma fauore datur;
quoque minus prodest, scaena est lucrosa poetae,
      tantaque non paruo crimina praetor emit.
inspice ludorum sumptus, Auguste, tuorum:
      empta tibi magno talia multa leges.        510
haec tu spectasti spectandaque saepe dedisti—
      maiestas adeo comis ubique tua est—
luminibusque tuis, totus quibus utitur orbis,
      scaenica vidisti lentus adulteria.
scribere si fas est imitantes turpia mimos,             515
      materiae minor est debita poena meae.
an genus hoc scripti faciunt sua pulpita tutum,
      quodque licet, mimis scaena licere dedit?
« Qu’en serait-il si j’avais écrit des mimes se jouant de choses obscènes, eux qui comportent toujours le crime d’un amour interdit et dans lesquels se présente à chaque fois un amant élégant et une mariée rusée qui trompe son mari stupide ? Ce spectacle, la vierge en âge d’être mariée, la matrone, le mari et l’enfant le regardent et une grande partie du sénat y assiste. Ce n’est pas assez que les oreilles soient souillées de mots impurs : les yeux aussi s’habituent à supporter beaucoup de choses honteuses. Et lorsque l’amant a, par une quelconque trouvaille, trompé le mari, on l’applaudit et on lui attribue la palme avec grand enthousiasme. Moins elle est morale, plus la scène est lucrative pour le poète, et le préteur achète tant de crimes à un prix qui n’est pas des moindres. Regarde les dépenses de tes jeux, Auguste, tu liras que beaucoup de choses telles ont été achetées pour toi à grand prix. Ces spectacles tu les a vus et souvent tu les a donnés à voir – combien ta souveraineté est partout pleine de bonté ! – de tes propres yeux, de ceux qui voient le monde entier, tu as vu, calme, les adultères sur la scène. S’il est permis d’écrire des mimes représentant des vices, un châtiment moindre est dû à ma matière. Est-ce ses tréteaux qui rendent ce genre d’écrit protégé ? Est-ce la scène qui a donné aux mimes le droit de faire ce qu’ils veulent ? »

Ovide, Ars amatoria, III.601-10
Quae uenit ex tuto, minus est accepta uoluptas:
      Ut sis liberior Thaide, finge metus.
Cum melius foribus possis, admitte fenestra,        605
      Inque tuo uultu signa timentis habe.
Callida prosiliat dicatque ancilla ‘perimus!’
      Tu iuvenem trepidum quolibet abde loco.
Admiscenda tamen uenus est secura timori,
      Ne tanti noctes non putet esse tuas.         610
Qua uafer eludi possit ratione maritus,
      Quaque vigil custos, praeteriturus eram.
Nupta uirum timeat: rata sit custodia nuptae;
      Hoc decet, hoc leges iusque pudorque iubent.
« Le plaisir qui arrive sans difficultés est éprouvé de façon moins intense ; quoique tu sois plus dévergondée que Thaïs, feins l’effroi. Alors même que tu pourrais mieux le faire entrer par la porte, fais-le passer par la fenêtre et aies des signes de crainte sur ton visage. Qu’une servante rusée bondisse et s’exclame nous “sommes perdus !”. Toi cache ton jeune homme intrépide dans n’importe quel lieu. Un amour sûr doit toutefois être mélangé à de la crainte pour ne pas qu’il pense que tes nuit sont sans valeur. J’étais sur le point d’omettre par quelle méthode peut être trompé un mari astucieux et un gardien vigilant. Qu’une femme mariée craigne son mari : que la mariée soit bien gardée. C’est ce qui convient, c’est ce qu’ordonnent les lois, le droit et la pudeur ».

Ovide, Ars amatoria II. 243-8
Si tibi per tutum planumque negabitur ire,
      atque erit opposita ianua fulta sera,
At tu per praeceps tecto delabere aperto:            245
      det quoque furtivas alta fenestra uias.
Laeta erit, et causam tibi se sciet esse pericli;
      hoc dominae certi pignus amoris erit.
« Si on te refuse de passer par une voie sûre et plane et que la porte d’entrée est étayée d’un verrou qui fait obstacle, descends alors, tête la première, par l’ouverture du toit, ou qu’une fenêtre élevée t’offre un passage dérobé. Elle sera heureuse et elle saura qu’elle est à l’origine de ta mise en danger ; ceci sera un gage d’amour certain pour ta maîtresse »

La rencontre de Bacchus et d’Ariane (Ars I.527-64), une scène de pantomime ?

La popularité de la pantomime à l’époque d’Auguste

Lucien, De saltatione, 34 ἀλλὰ τό γε ἐν τῷ παρόντι μοι κεφάλαιον τοῦ λόγου τοῦτό ἐστιν, τὴν νῦν ὄρχησιν καθεστῶσαν ἐπαινέσαι καὶ δεῖξαι ὅσα ἐν αὑτῇ τερπνὰ καὶ χρήσιμα περιλαβοῦσα ἔχει, οὐ πάλαι ἀρξαμένη ἐς τοσοῦτο κάλλος ἐπιδιδόναι, ἀλλὰ κατὰ τὸν Σεβαστὸν μάλιστα
« Mon objet principal, à présent, est de faire l’éloge de la danse telle qu’elle est aujourd’hui, de montrer tout ce qu’elle réunit de plaisir et d’utilité, n’ayant pas eu jadis, à sa naissance, cette perfection qu’elle a acquise principalement sous le règne d’Auguste » (trad. E. Talbot)

Macrobe, Saturnales, II.7 Hic, quia ferebatur mutasse rudis illius saltationis ritum, quae apud maiores uiguit, et uenustam induxisse novitatem, interrogatus ab Augusto, quae saltationi contulisset, respondit:
     
Αὐλῶν συρίγγων τ’ ἑνοπὴν, ὁμαδόν τ’ ἀνθρώπων. (Hom. Il. X.13)
« Parce qu’il passait pour avoir changé la pratique de la danse, dépourvue d’art, qui était en vigueur chez nos ancêtre, et pour avoir introduit de gracieuses innovations, il répondit à Auguste qui lui demandait ce qu’il avait apporté à la danse : « le son des flûtes et des syrinx, ainsi que le tumulte des hommes » (Trad. B. Goldlust)

Tacite, Annales I.54 indulserat ei ludicro Augustus, dum Maecenati obtemperat effuso in amorem Bathylli; neque ipse abhorrebat talibus studiis, et ciuile rebatur misceri uoluptatibus uulgi.
« Auguste avait montré de la bienveillance pour ce genre de spectacle, par complaisance envers Mécène, épris d’un amour passionné pour Bathylle ; d’ailleurs lui-même ne détestait pas de tels goûts, et il jugeait démocratique de se mêler aux amusements de la foule » (Trad. P. Wuilleumier)

Ovide, Tristes II.519-20
Et mea sunt populo saltata poemata saepe,
      saepe oculos etiam detinuere tuos.
« Mes poèmes aussi ont souvent été représentés devant le peuple, souvent même ils ont attiré tes propres yeux ».

Ovide, Tristes, V.7.25-30
Carmina quod pleno saltari nostra theatro
uersibus et plaudit scribis, amice, meis :
nil equidem feci – tu scis hoc ipse – theatris,
Musa nec in plausus ambitiosa mea est.
Non tamen ingratum est quodcumque obliuia nostri
impedit et profugi nomen in ora refert.
« Tu écris, cher ami, que mes chants sont représentés dans un théâtre plein et que l’on applaudit mes vers. Je n’ai rien fait pour la scène théâtrale, tu le sais bien toi-même ; ma Muse n’ambitionne pas les applaudissements. Il n’est toutefois pas déplaisant que tout cela empêche notre oubli et que l’on porte à ses lèvres le nom d’un exilé »

Ovide, Ars amatoria, I.527-64
Cnosis in ignotis amens errabat harenis,
      qua breuis aequoreis Dia feritur aquis.
Utque erat e somno tunica uelata recincta,
      nuda pedem, croceas inreligata comas,       530
Thesea crudelem surdas clamabat ad undas,
      indigno teneras imbre rigante genas.
Clamabat, flebatque simul, sed utrumque decebat;
      non facta est lacrimis turpior illa suis.
Iamque iterum tundens mollissima pectora palmis 535
     ‘Perfidus ille abiit; quid mihi fiet?’ ait.
‘Quid mihi fiet?’ ait: sonuerunt cymbala toto
      Litore, et adtonita tympana pulsa manu.
Excidit illa metu, rupitque nouissima uerba;
      Nullus in exanimi corpore sanguis erat.      540
Ecce Mimallonides sparsis in terga capillis:
      ecce leues Satyri, praeuia turba dei:
Ebrius, ecce, senex pando Silenus asello
      uix sedet, et pressas continet ante iubas.
Dum sequitur Bacchas, Bacchae fugiuntque petuntque 545
      quadrupedem ferula dum malus urget eques,
in caput aurito cecidit delapsus asello:
      clamarunt satyri ‘surge age, surge, pater.’
Iam deus in curru, quem summum texerat uuis,
      tigribus adiunctis aurea lora dabat:           550
Et color et Theseus et uox abiere puellae:
      terque fugam petiit, terque retenta metu est.
Horruit, ut graciles, agitat quas ventus, aristae,
      ut leuis in madida canna palude tremit.
Cui deus ‘en, adsum tibi cura fidelior’ inquit:           555
      ‘Pone metum: Bacchi, Cnosias, uxor eris.
Munus habe caelum; caelo spectabere sidus;
      saepe reget dubiam Cressa Corona ratem.’
Dixit, et e curru, ne tigres illa timeret,
      desilit; inposito cessit harena pede:           560
implicitamque sinu (neque enim pugnare ualebat)
      abstulit; in facili est omnia posse deo.
Pars ‘Hymenaee’ canunt, pars clamant ‘Euhion, euhoe!’
      sic coeunt sacro nupta deusque toro.
« La fille de Cnose errait l’esprit hagard sur des sables inconnus, là où la petite île de Dia est battue par les eaux marines. De même qu’elle se réveillait, les pieds nus, ses cheveux blonds déliés, elle criait le nom du cruel Thésée aux ondes sourdes, un flot indécent ruisselant sur ses joues. Elle criait et pleurait en même temps, mais les deux lui allaient bien. Elle n’est pas rendue plus honteuse par ses larmes. Et frappant encore et encore sa poitrine délicate de ses mains, elle dit : « Le perfide est parti ! Que vais-je devenir ? », « que vais-je devenir ? » dit-elle encore, mais des cymbale résonnèrent sur tout le rivage, tout comme les tambourins frappés d’une main hébétée. Elle s’effondre d’effroi et interrompt ses nouvelles paroles ; plus aucun sang ne circule dans son corps inanimé. Voici les Bacchantes, les cheveux épars descendant dans leur dos, voici les légers Satyres, la troupe du dieu qui ouvre la voie ; voici Silène, ivre, tenant à peine assis sur son âne recourbé et se retenant en s’accrochant à la crinière devant lui. Pendant qu’il suit les Bacchantes, que les Bacchantes vont et viennent autour de lui, et que, mauvais cavalier, il presse le quadrupède de sa férule, il glisse de son âne qui a de longues oreilles et tombe tête la première. Les Satyres crièrent « Vas-y, lève-toi, père, lève-toi ! ». Déjà le dieu sur son char qu’il avait, sur son dessus, recouvert de vigne, redonnait ses rênes en or aux tigres attachés. Le teint, Thésée, et la voix quittèrent la jeune femme. Trois fois elle chercha à fuir, trois fois elle fut retenue par la peur. Elle frissonna, comme les frêles épis qu’agite le vent, comme le jonc léger tremble dans le marais humide. Le dieu dit à celle-ci : « me voilà, je suis pour toi un amour plus fidèle. Mets un terme à ta crainte, fille de Cnose, tu seras l’épouse de Bacchus. Aies pour cadeau le ciel. Étoile, tu seras regardée dans le ciel et souvent la Couronne Crétoise dirigera le navire incertain ». Il dit et saute de son char pour ne pas qu’elle ait peur des tigres ; le sable céda sous le poids de son pied. Il l’emporte enlacée sur sa poitrine (il ne valait pas la peine en effet de résister) ; il est facile à un dieu de tout pouvoir. Une partie chante « Hyménée ! », l’autre « Evius, Evohé ! » et c’est ainsi que l’épouse et le dieu s’unissent sur un lit sacré. »

Xénophon, Banquet, IX.2-5 Ἐκ δὲ τούτου πρῶτον μὲν θρόνος τις ἔνδον κατετέθη, ἔπειτα δὲ ὁ Συρακόσιος εἰσελθὼν εἶπεν· « Ὦ ἄνδρες, Ἀριάδνη εἴσεισιν εἰς τὸν ἑαυτῆς τε καὶ Διονύσου θάλαμον· μετὰ δὲ τοῦθ᾽ἥξει Διόνυσος ὑποπεπωκὼς παρὰ θεοῖς καὶ εἴσεισι πρὸς αὐτήν, ἔπειτα παιξοῦνται πρὸς ἀλλήλους. » […] Ἐπεί γε μὴν κατεῖδεν αὐτὴν ὁ Διόνυσος, ἐπιχορεύσας ὥσπερ ἂν εἴ τις φιλικώτατα ἐκαθέζετο ἐπὶ τῶν γονάτων, καὶ περιλαβὼν ἐφίλησεν αὐτήν. Ἡ δ᾽ αἰδουμένῃ μὲν ἐώικει, ὅμως δὲ φιλικῶς ἀντιπεριελάμβανεν. Οἱ δὲ συμπόται ὁρῶντες ἅμα μὲν ἐκρότουν, ἅμα δὲ ἐβόων αὖθις. Ὡς δὲ ὁ Διόνυσος ἀνιστάμενος συνανέστησε μεθ᾽ ἑαυτοῦ τὴν Ἀριάδνην, ἐκ τούτου δὴ φιλούντων τε καὶ ἀσπαζομένων ἀλλήλους σχήματα παρῆν θεάσασθαι. Οἱ δ᾽ ὁρῶντες ὄντως καλὸν μὲν τὸν Διόνυσον, ὡραίαν δὲ τὴν Ἀριάδνην, οὐ σκώπτοντας δὲ ἀλλ᾽ ἀληθινῶς τοῖς στόμασι φιλοῦντας, πάντες ἀνεπτερωμένοι ἐθεῶντο.
« Ensuite on plaça d’abord un siège à haut dossier dans la salle, puis le Syracusain entra et annonça : « Messieurs, Ariadne va venir dans la chambre où elle s’unit avec Dionysos. Puis arrivera Dionysos qui a un peu bu chez les dieux ; il ira vers elle, et tous deux s’ébatteront ensemble » […] Dionysos l’ayant vue s’avança vers elle en se livrant à une danse passionnée, puis il s’assit sur ses genoux, l’enlaça et lui donna un baiser. Ariadne avait un air de pudeur, elle l’enlaça cependant elle aussi avec tendresse. À cette vue les convives d’applaudir en criant « Encore ! ». Mais Dionysos se leva et fit lever Ariadne avec lui ; on put alors les voir, prendre les attitudes des amants qui se baisent et s’étreignent. Et voyant que ce Dionysos si vraiment beau et cette Ariadne si vraiment charmante ne simulaient plus des baisers, mais joignaient réellement leurs lèvres, tous les spectateurs se sentirent vivement excités » (trad. F. Ollier).

Références bibliographiques

P. Ovidii Nasonis : Amores, Medicamina Faciei Femineae, Ars amatoria, Remedia amoris (éd. E. Kenney), Oxford, OUP, Oxford Classical Texts, 2e éd., 1994.

Gavoille, Élisabeth (2009), « La comédie de l’amour dans l’Ars amatoria et les Remedia amoris », La théâtralité de l’œuvre ovidienne (éd. I. Jouteur), A.D.R.A., Nancy, p.187-204.

Jolivet, Jean-Christophe (2005), « Les Amours d’Arès et Aphrodite, la critique homérique et la pantomime dans l’Ars amatoria », Dictyna, 2.

Hall, Edith et Wyles, Rosie (éds.) (2008),  New directions in Ancient Pantomime, Oxford, OUP.

Hollis, Adrian (1977),  Ovid. Ars Amatoria. Book I, edited with an introduction and commentary, Oxford, Oxford University Press.

McKeown, John (1979), « Augustan Elegy and Mime », The Cambridge Philological Society, n°25, 205, p.71-84.

Richlin, Amy (1992), « Reading Ovid’s Rapes », Pornography and representation in Greece and Rome (éd. A. Richlin), Oxford University Press, p.158-179.

Rossbach, Otto (1911), « Szenen des Pantomimos auf den Wandbildern der Villa Gargiulo », Berliner Philologische Wochenschrift, n°31, p.503.

 

L’intrigue de l’adultère

La Tusca de Labérius

Labérius frg. 63 Panayotakis ap. Nonius 135,3 M. = 196,2 L. (tr7)
… dominus noster tua
luculentitate captus …

Caecilius CRF3 71 = 64 Guardì … uide luculentitatem eius et magnificentiam! 

Les Compitalia de Labérius

Labérius frg. 20 Panayotakis ap. Gell. 16,9,1-5 (ia6)
<at> nunc <tu> lentu’s, nunc tu susque deque fers;
mater familias tua ĭn lecto aduerso sedet,
seruos sextantis utitur nefariis
uerbis …

Plaute Amph. 886 atque id me susque deque esse habituram putat 
Lucilius 110 Marx = 3,8 Charpin uerum haec ludus ibi, susque omnia deque fuerunt
Cicéron Att. 14,6,1 [12 avril 44] nam de Octauio, susque deque

Labérius frg. 21 Panayotakis ap. Non. 64,7 M. = 89,5 L. (ia7)
… quo quidem me a matronali
pudore prolubium meretricis progredi coegit!

Accius TRF 3 106 = Andromeda 386 Dangel muliebre ingenium, prolubium, occasio … (tr7)
Caecilius CRF3 91 = Hypobolimaeus Rastriaria 88 Guardì quod prolubium, quae uoluptas, quae te lactat largitas?
Terence Ad. 985 quod prolubium? quaĕ ĭstaec subitast largitas?

Plaute Cas. 585-586 non matronarum officiumst, sed meretricium, | uiris alienis, mi uir, subblandirier

L’intrigue de l’adultère à l’époque impériale

Horace sat. 2,7,58-61
quid refert, uri uirgis ferroque necari
auctoratus eas, an turpi clausus in arca,
quo te demisit peccati conscia erilis,
contractum genibus tangas caput?

Ovide trist. 2,497-516
quid, si scripsissem mimos obscena iocantes,
qui semper uetiti crimen amoris habent,
in quibus assidue cultus procedit adulter,
uerbaque dat stulto callida nupta uiro?                                             500
nubilis hos uirgo matronaque uirque puerque
spectat, et ex magna parte senatus adest.
nec satis incestis temerari uocibus aures;
adsuescunt oculi multa pudenda pati:
cumque fefellit amans aliqua nouitate maritum,                           505
plauditur et magno palma fauore datur;
quoque minus prodest, scaena est lucrosa poetae,
tantaque non paruo crimina praetor emit.
inspice ludorum sumptus, Auguste, tuorum:
empta tibi magno talia multa leges.                                                     510
haec tu spectasti spectandaque saepe dedisti –
maiestas adeo comis ubique tua est –
luminibusque tuis, totus quibus utitur orbis,
scaenica uidisti lentus adulteria.
scribere si fas est imitantes turpia mimos,                                        515
materiae minor est debita poena meae.

Valère Maxime 2,6,7 eadem ciuitas [sc. Massilia] seueritatis custos acerrima est, nullum aditum in scaenam mimis dando, quorum argumenta maiore ex parte stuprorum continent actus, ne talia spectandi consuetudo etiam imitandi licentiam sumat.

Sénèque contr. 2,4,5 uere mimicae nuptiae <in> quibus ante in cubiculum riualis uenit quam maritus.

Juvénal 6,41-44
quid fieri non posse putes, si iungitur ulla
Vrsidio? si moechorum notissimus olim
stulta maritali iam porrigit ora capistro,
quem totiens texit perituri cista Latini?

schol. Iuv. 6,44 qui totiens superueniente marito sub cista celatus est, ut in mimo.

Jean Chrysostome c. theatr. 6,558 = PG lvi 543 οὐ δέδοικας, ἄνθρωπε, τοῖς αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τὴν κλίνην τὴν ἐπὶ τῆς ὀρχήστρας βλέπων, ἔνθα τὰ μυσαρὰ τελεῖται τῆς μοιχείας δράματα, καὶ τὴν τράπεζαν ταύτην τὴν ἱερὰν, ἔνθα τὰ φρικτὰ τελεῖται μυστήρια;

Juvénal 8,196-197
mortem sic quisquam exhorruit, ut sit
zelotypus Thymeles, stupidi collega Corinthi?

Hist. Aug. Aur. 29,1-3: crimini ei [sc. Antonino] datum est quod adulteros uxoris promouerit, Tertullum et Tutilium et Orfitum et Moderatum, ad uarios honores, cum Tertullum et prandentem cum uxore deprehenderit. (2.) de quo mimus in scaena praesente Antonino dixit, cum stupidus nomen adulteri uxoris a seruo quaereret, et ille diceret ter “Tullus”, et adhuc stupidus quaereret, respondit ille “iam tibi dixi ter, Tullus dicitur”. (3.) et de hoc quidem multa populus, multa etiam alii dixerunt patientiam Antonini incusantes.

Martial 11,7,1-4
iam certe stupido non dices, Paula, marito,
ad moechum quotiens longius ire uoles,
“Caesar in Albanum iussit me mane uenire,
Caesar Circeios”. iam stropha talis abit.

Un alter exitus ?

Choricius apol. mim. 55 κάλει παῖδα καὶ μάχαιράν τις φερέτω. πρόσεισιν οἰκέτης ἔχων τὸ προσταχθέν. εἶτα βουλήν τινα δοὺς ἐμαυτῷ καὶ δεινὸν ἡγησάμενος αὐτοχειρίᾳ τὴν τιμωρίαν λαβεῖν ἀμφοτέρους εἰς δικαστήριον ἄγω.

Choricius apol. mim. 30. 33-35 ἀλλ’ ἡνίκα μοιχείαν, ὦ βέλτιστε, θεωρεῖς, τότε καὶ δικαστήριον ὁρᾷς ἀρχικόν, καὶ κατηγορεῖ μὲν ὁ τῆς ἑαλωκυίας ἀνήρ, κρίνεται δὲ μετὰ τῆς ἐρωμένης ὁ τὴν μοιχείαν τολμήσας, ἀπειλεῖ δὲ τιμωρίαν ἀμφοτέροις ὁ δικαστής. […] οὐδεὶς ὡς ἔπος εἰπεῖν ἐν μίμων παιγνίοις μοιχεύσας διέλαθεν, ὥστε προτρέπουσι ταύτῃ τὸν θεατὴν εὐκοσμίας ἐπιμελεῖσθαι. ἀσκεῖ γὰρ τὸ σεμνόν, ἔνθα τὸ φαῦλον ἁλίσκεται. (34.) <τῷ> τοίνυν μηδένα λαθεῖν ἀλλοτρίαν εὐνὴν καταισχύναντα ἄγρυπνον ὑποφαίνουσι φύλακα σωφροσύνης τὴν Δίκην, ὡς ἕκαστον ἐπιβουλεύοντα γάμῳ καταφωρᾶν τὴν θεὸν καὶ παραδιδόναι τῷ τῆς ὑβρισμένης ἀνδρί. (35.) ἀλλ’, ὡς ἔοικεν, <οὔπω> ἑαλωκότα θεασάμενος τὸν μοιχὸν ἐκ τοῦ θεάτρου κατέβης οὐ περιμείνας τοῦ παιγνίου τὸ τέλος.

 

 

 

Acte 2 (116-176): Médée et la nourrice

[MEDEA] occidimus: aures pepulit hymenaeus meas.                                               ia3
uix ipsa tantum, uix adhuc credo malum.
hoc facere Iason potuit, erepto patre
patria atque regno sedibus solam exteris
deserere durus? merita contempsit mea                                                                      120
qui scelere flammas uiderat uinci et mare?
adeone credit omne consumptum nefas?

116-117 cf. Ovide her. 12,137-138 et 141 ut subito nostras Hymen cantatus ad aures | uenit […] | pertimui, nec adhuc tantum scelus esse putabam.
118-119 cf. Ovide her. 12,109 proditus est genitor, regnum patriamque reliqui.


incerta uecors mente non sana feror
partes in omnes; unde me ulcisci queam?
utinam esset illi frater! est coniunx: in hanc                                                               125
ferrum exigatur. hoc meis satis est malis?
si quod Pelasgae, si quod urbes barbarae
nouere facinus quod tuae ignorent manus,
nunc est parandum. scelera te hortentur tua
et cuncta redeant: inclitum regni decus                                                                      130
raptum et nefandae uirginis paruus comes
diuisus ense, funus ingestum patri
sparsumque ponto corpus et Peliae senis
decocta aeno membra: funestum impie
quam saepe fudi sanguinem – et nullum scelus                                                          135
irata feci: saeuit infelix amor.

123 cf. Ovide trag. frg. 2 Ribbeck3 ap. Sen. suas. 3,7 feror huc illuc, uae, plena deo


quid tamen Iason potuit, alieni arbitri
iurisque factus? debuit ferro obuium
offerre pectus – melius, a melius, dolor
furiose, loquere. si potest, uiuat meus,                                                                       140
ut fuit, Iason; si minus, uiuat tamen
memorque nostri muneri parcat meo.  
culpa est Creontis tota, qui sceptro impotens
coniugia soluit quique genetricem abstrahit
gnatis et arto pignore astrictam fidem                                                                        145
dirimit: petatur, solus hic poenas luat,
quas debet. alto cinere cumulabo domum;
uidebit atrum uerticem flammis agi
Malea longas nauibus flectens moras.


[NVTRIX] sile, obsecro, questusque secreto abditos                                                   150
manda dolori. grauia quisquis uulnera
patiente et aequo mutus animo pertulit,
referre potuit: ira quae tegitur nocet;
professa perdunt odia uindictae locum.

Cf. Sénèque Agam. 203-204 regina, frena temet et siste impetus | et quanta temptes cogita.
Sénèque Phaedr. 248-249 precor, furorem siste teque ipsa adiuua: | pars sanitatis uelle sanari fuit.
Sénèque ira 2,18,1 aliter iram debemus repellere, aliter compescere.


[ME] leuis est dolor, qui capere consilium potest                                                     155
et clepere sese: magna non latitant mala.
libet ire contra. [NVT.] siste furialem impetum,
alumna: uix te tacita defendit quies.
[ME]  Fortuna fortes metuit, ignauos premit.
[NVT.] tunc est probanda, si locum uirtus habet.                                                       160
[ME]  numquam potest non esse uirtuti locus.
[NVT.] spes nulla rebus monstrat adflictis uiam.
[ME]  qui nil potest sperare, desperet nihil.
[NVT.] abiere Colchi, coniugis nulla est fides
nihilque superest opibus e tantis tibi.                                                                          165
[ME]  Medea superest: hic mare et terras uides
ferrumque et ignes et deos et fulmina.
[NVT.] rex est timendus. [ME] rex meus fuerat pater.  
[NVT.] non metuis arma? [ME] sint licet terra edita.
[NVT.] moriere. [ME] cupio. [NVT.] profuge. [ME] paenituit fugae.                   170
[NVT.] Medea – [ME] fiam. [NVT.] mater es. [ME] cui sim uide.
[NVT.] profugere dubitas? [ME] fugiam, at ulciscar prius.
[NVT.] uindex sequetur. [ME] forsan inueniam moras.
[NVT.] compesce uerba, parce iam, demens, minis
animosque minue: tempori aptari decet.                                                                     175
[ME]  Fortuna opes auferre, non animum potest.

159 cf. Sénèque epist. 94,28 audentis fortuna iuuat [Virg. Aen. 10,284], piger ipse sibi opstat.
161 cf. Sénèque prou. 4,6 calamitas uirtutis occasio est.
163 cf. Sénèque epist. 5,7 desines… timere, si sperare desieris ; const. 9,2 haec effugit sapiens, qui nescit nec in spem nec in metum uiuere.
170 cf. Sénèque epist. 24,25 uir fortis ac sapiens non fugere debet e uita sed exire; 26,10 meditare mortem: qui hoc dicit meditari libertatem iubet ; et ante omnia ille quoque uitetur adfectus qui multos occupauit, libido moriendi ; 60,6 bene autem mori est effugere male uiuendi periculum.
175 cf. Sénèque uit. beat. 7,3,3 beata est ergo uita conueniens naturae suae, quae non aliter contingere potest quam si primum sana mens est et […] apta temporibus.
176 cf. Accius trag. 619-620 Ribbeck3 = 88-89 Dangel ap. Macr. Sat. 6,1,57 ⨯ – nam si a me regnum Fortuna atque opes | eripere quiuit, at uirtutem nec quiit ; Sénèque uit. beat. 26,3 sapientis quisquis abstulerit diuitias, omnia illi sua relinquet ; ben. 4,10,5 cum omnia illi deerunt, supererit animus.

Les épîtres poétiques: lecture parallèle d’Horace et d’Ovide

Plebeius sermo

Horace epist. 1,1,1-19
prima dicte mihi, summa dicende Camena,
spectatum satis et donatum iam rude quaeris,
Maecenas, iterum antiquo me includere ludo?
non eadem est aetas, non mens. Veianius armis
Herculis ad postem fixis latet abditus agro,                                                  5
ne populum extrema totiens exoret harena.
est mihi purgatam crebro qui personet aurem:
“solue senescentem mature sanus equum, ne
peccet ad extremum ridendus et ilia ducat”.
nunc itaque et uersus et cetera ludicra pono:                                                10
quid uerum atque decens, curo et rogo et omnis in hoc sum:
condo et conpono quae mox depromere possim.
ac ne forte roges, quo me duce, quo lare tuter:
nullius addictus iurare in uerba magistri,
quo mecumque rapit tempestas, deferor hospes.                                           15
nunc agilis fio et mersor ciuilibus undis
uirtutis uerae custos rigidusque satelles,
nunc in Aristippi furtim praecepta relabor
et mihi res, non me rebus subiungere conor.

Ovide trist. 3,1,17-18
siqua uidebuntur casu non dicta Latine,
  in qua scribebat, barbara terra fuit.

Ovide epist. 1,5,1-4
ille tuos quondam non ultimus inter amicos
  ut sua uerba legas, Maxime, Naso rogat,  
in quibus ingenium desiste requirere nostrum,
  nescius exilii ne uideare mei.

Ovide epist. 1,5,59-62
quod uenit ex facili satis est componere nobis,
  et nimis intenti causa laboris abest.
cur ego sollicita poliam mea carmina cura?
  an uerear ne non adprobet illa Getes?

Ovide epist. 3,7,1-6
uerba mihi desunt eadem tam saepe roganti
  iamque pudet uanas fine carere preces.
taedia consimili fieri de carmine uobis,
  quidque petam, cunctos edidicisse reor.
nostraque quid portet iam nostis epistula, quamuis                                       5
  charta sit a uinclis non labefacta suis.

Ovide epist. 3,9,53-54
postmodo conlectas utcumque sine ordine iunxi:
  hoc opus electum ne mihi forte putes.

Te totum in litteris uidi

Ovide trist. 3,1,9-10
inspice quid portem: nihil hic nisi triste uidebis,
  carmine temporibus conueniente suis.

Ovide trist. 5,1,9-10. 27-28. 35-36
ut cecidi, subiti perago praeconia casus,
  sumque argumenti conditor ipse mei.
[…]
non haec ingenio, non haec componimus arte:
  materia est propriis ingeniosa malis.
[…]
“quis tibi, Naso, modus lacrimosi carminis?” inquis:
  idem, fortunae qui modus huius erit.

Ovide epist. 1,5,13-14
ut tamen ipse uides, luctor deducere uersum,
  sed non fit fato mollior ille meo.

Ovide epist. 3,9,35-38. 49-50
laeta fere laetus cecini, cano tristia tristis:
  conueniens operi tempus utrumque suo est.
quid nisi de uitio scribam regionis amarae,
  utque loco moriar commodiore precer?
[…]
Musa mea est index nimium quoque uera malorum
  atque incorrupti pondera testis habet.

L’autoréflexion littéraire

Ovide trist. 1,9b,20-28
  expediit studio lumen abesse meo.
utque tibi prosunt artes, facunde, seuerae,
  dissimiles illis sic nocuere mihi.
uita tamen tibi nota mea est, scis artibus illis
  auctoris mores abstinuisse sui;
scis uetus hoc iuueni lusum mihi carmen, et istos,                                        25
  ut non laudandos, sic tamen esse iocos.
ergo ut defendi nullo mea posse colore,
  sic excusari crimina posse puto.

Ovide trist. 3,7,49-52
quilibet hanc saeuo uitam mihi finiat ense,
  me tamen extincto fama superstes erit,
dumque suis uictrix septem de montibus orbem
  prospiciet domitum Martia Roma, legar.

Œuvres de vieillesse

Horace epist. 2,2,55-57. 141-144
singula de nobis anni praedantur euntes:
eripuere iocos, uenerem, conuiuia, ludum;
tendunt extorquere poemata: quid faciam uis?
[…]
nimirum sapere est abiectis utile nugis
et tempestiuum pueris concedere ludum
ac non uerba sequi fidibus modulanda Latinis,
sed uerae numerosque modosque ediscere uitae.

Ovide trist. 2,543-546
ergo quae iuuenis mihi non nocitura putaui
  scripta parum prudens, nunc nocuere seni.
sera redundauit ueteris uindicta libelli,
  distat et a meriti tempore poena sui.

Ovide trist. 3,1,7-8
id quoque, quod uiridi quondam male lusit in aeuo,
  heu nimium sero damnat et odit opus!

Ovide trist. 3,11,25-26
non sum ego quod fueram: quid inanem proteris umbram?
  quid cinerem saxis bustaque nostra petis?

Ovide trist. 4,1,71-74
aspera militiae iuuenis certamina fugi,
  nec nisi lusura mouimus arma manu;
nunc senior gladioque latus scutoque sinistram,
  canitiem galeae subicioque meam.

Ovide trist. 4,10,93-98
iam mihi canities pulsis melioribus annis
  uenerat, antiquas miscueratque comas,
postque meos ortus Pisaea uinctus oliua                                                       95
  abstulerat deciens praemia uictor equus,
cum maris Euxini positos ad laeua Tomitas
  quaerere me laesi principis ira iubet.

Ovide epist. 1,1,1
Naso Tomitanae iam non nouus incola terrae
  hoc tibi de Getico litore mittit opus.

Ovide epist. 1,4,1-6
iam mihi deterior canis aspergitur aetas
  iamque meos uultus ruga senilis arat,
iam uigor et quasso languent in corpore uires
  nec iuueni lusus qui placuere iuuant
nec, si me subito uideas, agnoscere possis,
  aetatis facta est tanta ruina meae.

Ovide trist. 4,6,19-20 (2 années d’exil)
ut patria careo, bis frugibus area trita est,
  dissiluit nudo pressa bis uua pede.

Ovide trist. 4,7,1-2 (2 années)
bis me sol adiit gelidae post frigora brumae,
  bisque suum tacto Pisce peregit iter.

Ovide trist. 5,10,1 (3 années)
ut sumus in Ponto, ter frigore constitit Hister,
  facta est Euxini dura ter unda maris.

Ovide epist. 1,8,27 (quatre années)
ut careo uobis, Stygias detrusus in oras,
  quattuor autumnos Pleias orta facit.

Ovide epist. 4,6,5 (cinq années)
in Scythia nobis quinquennis olympias acta est.

Ovide epist. 4,10,1 (six années)
haec mihi Cimmerio bis tertia ducitur aestas
  litore pellitos inter agenda Getas.

Les corpus d’œuvres littéraires et philosophiques

 • uita Tibulli 8-9 Rostagni : epistulae quoque eius amatoriae, quamquam breues, omnino subtiles sunt.
 • uita Lucani ex Vaccae commentario 65-67 Rostagni : prosa oratione in Octauium Sagittam et pro eo, de incendio urbis, epistolarum ex Campania: non fastidiendi quidem omnes, tales tamen ut Belli ciuilis uideantur accessio.
 • uita Vergilii 141-143 Rostagni : statuit in Graeciam et in Asiam secedere triennioque continuo nihil amplius quam emendare ut reliqua uita tantum philosophiae uacaret.

Horace carm. 3,30,10-14
dicar […]
[…] ex humili potens
princeps Aeolium carmen ad Italos
deduxisse modos.

Ovide fast. 2,2-8
Ianus habet finem. cum carmine crescit et annus:
  alter ut hic mensis, sic liber alter eat.
nunc primum uelis, elegi, maioribus itis:
  exiguum, memini, nuper eratis opus.
ipse ego uos habui faciles in amore ministros,                                             5
  cum lusit numeris prima iuuenta suis.
idem sacra cano signataque tempora fastis:
  ecquis ad haec illinc crederet esse uiam?  

Horace epist. 2,1,1-4. 250-257
cum tot sustineas et tanta negotia solus,
res Italas armis tuteris, moribus ornes,
legibus emendes, in publica commoda peccem,
si longo sermone morer tua tempora, Caesar.
[…]
[…]  nec sermones ego mallem
repentis per humum quam res conponere gestas
terrarumque situs et flumina dicere et arces
montibus inpositas et barbara regna tuisque
auspiciis totum confecta duella per orbem
claustraque custodem pacis cohibentia Ianum
et formidatam Parthis te principe Romam,
si quantum cuperem possem quoque; sed neque paruom
carmen maiestas recipit tua nec meus audet
rem temptare pudor quam uires ferre recusent.

Ovide trist. 3,14,25-26
hoc quoque nescio quid nostris appone libellis,
  diuerso missum quod tibi ab orbe uenit.

Ovide epist. 1,1,21
quicquid id est, adiunge meis; nihil inpedit ortos
  exule seruatis legibus Vrbe frui.

Le «happy end» (met. 6,21,2b-24,4)

Cupidon chez Jupiter

(6,22,1.) interea Cupido amore nimio peresus et aegra facie matris suae repentinam sobrietatem pertimescens ad armillum redit alisque pernicibus caeli penetrato uertice magno Ioui supplicat suamque causam probat. (2.) tunc Iuppiter prehensa Cupidinis buccula manuque ad os suum relata consauiat atque sic ad illum: (3.) “licet tu – inquit – domine fili, numquam mihi concessu deum decretum seruaris honorem, sed istud pectus meum quo leges elementorum et uices siderum disponuntur conuulneraris assiduis ictibus crebrisque terrenae libidinis foedaueris casibus (4.) contraque leges et ipsam Iuliam disciplinamque publicam turpibus adulteriis existimationem famamque meam laeseris in serpentes in ignes in feras in aues et gregalia pecua serenos uultus meos sordide reformando, (5.) at tamen modestiae meae memor quodque inter istas meas manus creueris cuncta perficiam, dum tamen scias aemulos tuos cauere, ac si qua nunc in terris puella praepollet pulcritudine, praesentis beneficii uicem per eam mihi repensare te debere.”

Vénus chez Jupiter dans l’Énéide

Virgile Aen. 1,223-229
et iam finis erat, cum Iuppiter aethere summo
despiciens mare ueliuolum terrasque iacentis
litoraque et latos populos, sic uertice caeli
constitit et Libyae defixit lumina regnis.
atque illum talis iactantem pectore curas
tristior et lacrimis oculos suffusa nitentis
adloquitur Venus…

[…]

254-256
olli subridens hominum sator atque deorum
uultu, quo caelum tempestatesque serenat,
oscula libauit natae, dehinc talia fatur…

Le catalogue des métamorphoses de Jupiter

Ovide met. 6,103-114
Maeonis elusam designat imagine tauri
Europam: uerum taurum, freta uera putares;
ipsa uidebatur terras spectare relictas
et comites clamare suas tactumque uereri
adsilientis aquae timidasque reducere plantas.
fecit et Asterien aquila luctante teneri,
fecit olorinis Ledam recubare sub alis;
addidit, ut satyri celatus imagine pulchram
Iuppiter inplerit gemino Nycteida fetu,
Amphitryon fuerit, cum te, Tirynthia, cepit,
aureus ut Danaen, Asopida luserit ignis,
Mnemosynen pastor, uarius Deoida serpens.

Sénèque Phaedr. 299-300
induit formas quotiens minores
ipse qui caelum nebulasque ducit!

Lucien dial. deor. 6,1
{ΖΕΥΣ} σκόπει, ὦ κατάρατε, εἰ μικρά, ὃς ἐμοὶ μὲν οὕτως ἐντρυφᾷς, ὥστε οὐδέν ἐστιν ὃ μὴ πεποίηκάς με, σάτυρον, ταῦρον, χρυσόν, κύκνον, ἀετόν· ἐμοῦ δὲ ὅλως οὐδεμίαν ἥντινα ἐρασθῆναι πεποίηκας, οὐδὲ συνῆκα ἡδὺς γυναικὶ διὰ σὲ γεγενημένος, ἀλλά με δεῖ μαγγανεύειν ἐπ’ αὐτὰς καὶ κρύπτειν ἐμαυτόν· αἱ δὲ τὸν μὲν ταῦρον ἢ κύκνον φιλοῦσιν, ἐμὲ δὲ ἢν ἴδωσι, τεθνᾶσιν ὑπὸ τοῦ δέους.

L’assemblée des dieux

(6,23,1.) sic fatus iubet Mercurium deos omnes ad contionem protinus conuocare, ac si qui coetu caelestium defuisset, in poenam decem milium nummum conuentum iri pronuntiare. quo metu statim completo caelesti theatro pro sede sublimi sedens procerus Iuppiter sic enuntiat: (2.) “dei conscripti Musarum albo, adolescentem istum quod manibus meis alumnatus sim profecto scitis omnes. cuius primae iuuentutis caloratos impetus freno quodam coercendos existimaui; sat est cotidianis eum fabulis ob adulteria cunctasque corruptelas infamatum. (3.) tollenda est omnis occasio et luxuria puerilis nuptialibus pedicis alliganda. puellam elegit et uirginitate priuauit: teneat, possideat, amplexus Psychen semper suis amoribus perfruatur”. (4.) et ad Venerem conlata facie: “nec tu – inquit – filia, quicquam contristere nec prosapiae tantae tuae statuque de matrimonio mortali metuas. iam faxo nuptias non impares sed legitimas et iure ciuili congruas”, (5.) et ilico per Mercurium arripi Psychen et in caelum perduci iubet. porrecto ambrosiae poculo: “sume – inquit – Psyche, et immortalis esto, nec umquam digredietur a tuo nexu Cupido sed istae uobis erunt perpetuae nuptiae.”

Servius Aen. 10,104 accipite ergo animis : totus hic locus de primo Lucilii translatus est libro, ubi inducuntur dii habere concilium et agere primo de interitu Lupi cuiusdam ducis in republica, postea sententias dicere. sed hoc quia indignum erat heroo carmine, mutauit [sc. Vergilius]…

Sénèque apocol. 9

Jupiter comme père d’une comédie romaine

Térence heaut. 945-946
ut eius animum, qui nunc luxuria et lasciuia
diffluit, retundam redigam, ut quo se uortat nesciat.

Térence Ad. 150-152
postremo nuper – credo iam omnium
taedebat – dixit uelle uxorem ducere;
sperabam iam deferuisse adulescentiam;
gaudeba.

Le banquet nuptial

(6,24,1.) nec mora, cum cena nuptialis affluens exhibetur. accumbebat summum torum maritus Psychen gremio suo complexus. sic et cum sua Iunone Iuppiter ac deinde per ordinem toti dei. (2.) tunc poculum nectaris, quod uinum deorum est, Ioui quidem suus pocillator ille rusticus puer, ceteris uero Liber ministrabat, Vulcanus cenam coquebat; (3.) Horae rosis et ceteris floribus purpurabant omnia, Gratiae spargebant balsama, Musae quoque canora personabant; Apollo cantauit ad citharam, Venus suaui musicae superingressa formonsa saltauit, scaena sibi sic concinnata, ut Musae quidem chorum canerent, tibias inflaret Saturus, et Paniscus ad fistulam diceret. (4.) sic rite Psyche conuenit in manum Cupidinis et nascitur illis maturo partu filia, quam Voluptatem nominamus.

Lucien Icaromen. 27 καί με ὁ Ἑρμῆς παραλαβὼν κατέκλινε παρὰ τὸν Πᾶνα καὶ τοὺς Κορύβαντας καὶ τὸν Ἄττιν καὶ τὸν Σαβάζιον, τοὺς μετοίκους τούτους καὶ ἀμφιβόλους θεούς. καὶ ἄρτον τε ἡ Δημήτηρ παρεῖχε καὶ ὁ Διόνυσος οἶνον καὶ ὁ Ἡρακλῆς κρέα καὶ μύρτα ἡ Ἀφροδίτη καὶ ὁ Ποσειδῶν μαινίδας. ἅμα δὲ καὶ τῆς ἀμβροσίας ἠρέμα καὶ τοῦ νέκταρος παρεγευόμην· ὁ γὰρ βέλτιστος Γανυμήδης ὑπὸ φιλανθρωπίας εἰ θεάσαιτο ἀποβλέποντά που τὸν Δία, κοτύλην ἂν ἢ καὶ δύο τοῦ νέκταρος ἐνέχει μοι φέρων. […] ἐν δὲ τῷ δείπνῳ ὅ τε Ἀπόλλων ἐκιθάρισε καὶ ὁ Σιληνὸς κόρδακα ὠρχήσατο καὶ αἱ Μοῦσαι ἀναστᾶσαι τῆς τε Ἡσιόδου Θεογονίας ᾖσαν ἡμῖν καὶ τὴν πρώτην ᾠδὴν τῶν ὕμνων τῶν Πινδάρου. κἀπειδὴ κόρος ἦν, ἀνεπαυόμεθα ὡς εἶχεν ἕκαστος ἱκανῶς ὑποβεβρεγμένοι.

 

L’ekphrasis du palais d’Amour (met. 5,1-2)

(5,1,1.) Psyche teneris et herbosis locis in ipso toro roscidi graminis suaue recubans, tanta mentis perturbatione sedata, dulce conquieuit. iamque sufficienti recreata somno placido resurgit animo. (2.) uidet lucum proceris et uastis arboribus consitum, uidet fontem uitreo latice perlucidum; medio luci meditullio prope fontis adlapsum domus regia est aedificata non humanis manibus sed diuinis artibus.

(3.) iam scies ab introitu primo dei cuiuspiam luculentum et amoenum uidere te diuersorium. nam summa laquearia citro et ebore curiose cauata subeunt aureae columnae, parietes omnes argenteo caelamine conteguntur bestiis et id genus pecudibus occurrentibus ob os introeuntium. (4.) mirus prorsum {magnae artis} homo immo semideus uel certe deus, qui magnae artis suptilitate tantum efferauit argentum. (5.) enimuero pauimenta ipsa lapide pretioso caesim deminuto in uaria picturae genera discriminantur: uehementer iterum ac saepius beatos illos qui super gemmas et monilia calcant! (6.) iam ceterae partes longe lateque dispositae domus sine pretio pretiosae totique parietes solidati massis aureis splendore proprio coruscant, ut diem suum sibi domus facia{n}t [del. ς : faciant F] licet sole nolente: sic cubicula sic porticus sic ipsae balneae [F2 : ualneae F : ualuae ς, aliquot edd.] fulgurant. (7.) nec setius opes ceterae maiestati domus respondent, ut equidem illud recte uideatur ad conuersationem humanam magno Ioui fabricatum caeleste palatium.

(5,2,1.) inuitata Psyche talium locorum oblectatione propius accessit et paulo fidentior intra limen sese facit, mox prolectante studio pulcherrimae uisionis rimatur [Fmarg, φ : miratur F] singula et altrinsecus aedium horrea sublimi fabrica perfecta magnisque congesta gazis conspicit. nec est quicquam quod ibi non est. (2.) sed praeter ceteram tantarum diuitiarum admirationem hoc erat praecipue mirificum, quod nullo uinculo, nullo claustro, nullo custode totius orbis t<h>ensaurus [tensaurus F : thesaurus φ] ille muniebatur.

(3.) haec ei summa cum uoluptate uisenti offert sese uox quaedam corporis sui nuda et: “quid – inquit – domina, tantis obstupescis opibus? tua sunt haec omnia. prohinc cubiculo te refer et lectulo lassitudinem refoue et ex arbitrio lauacrum pete. (4.) nos, quarum uoces accipis, tuae famulae sedulo tibi praeministrabimus nec corporis curatae tibi regales epulae morabuntur”.

Les décors des murs

https://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R1/1%2006%2015%20p5_files/image009.jpg
Pompéi I 6,15 Casa della Caccia The Wilhelmina and Stanley A. Jashemski archive in the University of Maryland Library, Special Collections, Creative Commons Attribution-Non-Commercial License v.4 (https://pompeiiinpictures.com/).

Les modèles épiques

Homère et le palais d’Alcinoos

Od. 7,81-132
…αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ἀλκινόου πρὸς δώματ’ ἴε κλυτά· πολλὰ δέ οἱ κῆρ
ὥρμαιν’ ἱσταμένῳ, πρὶν χάλκεον οὐδὸν ἱκέσθαι.
ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης
δῶμα καθ’ ὑψερεφὲς μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο.                                85
χάλκεοι μὲν γὰρ τοῖχοι ἐληλέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῦ, περὶ δὲ θριγκὸς κυάνοιο·
χρύσειαι δὲ θύραι πυκινὸν δόμον ἐντὸς ἔεργον·
ἀργύρεοι δὲ σταθμοὶ ἐν χαλκέῳ ἕστασαν οὐδῷ,
ἀργύρεον δ’ ἐφ’ ὑπερθύριον, χρυσέη δὲ κορώνη.                              90
χρύσειοι δ’ ἑκάτερθε καὶ ἀργύρεοι κύνες ἦσαν,
οὓς Ἥφαιστος ἔτευξεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσι
δῶμα φυλασσέμεναι μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο,
ἀθανάτους ὄντας καὶ ἀγήρως ἤματα πάντα.
ἐν δὲ θρόνοι περὶ τοῖχον ἐρηρέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα                            95
ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῖο διαμπερές, ἔνθ’ ἐνὶ πέπλοι
λεπτοὶ ἐΰννητοι βεβλήατο, ἔργα γυναικῶν.
ἔνθα δὲ Φαιήκων ἡγήτορες ἑδριόωντο
πίνοντες καὶ ἔδοντες· ἐπηετανὸν γὰρ ἔχεσκον.
χρύσειοι δ’ ἄρα κοῦροι ἐϋδμήτων ἐπὶ βωμῶν                                   100
ἕστασαν αἰθομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχοντες,
φαίνοντες νύκτας κατὰ δώματα δαιτυμόνεσσι.
πεντήκοντα δέ οἱ δμῳαὶ κατὰ δῶμα γυναῖκες
[…]
ἔκτοσθεν δ’ αὐλῆς μέγας ὄρχατος ἄγχι θυράων
τετράγυος· περὶ δ’ ἕρκος ἐλήλαται ἀμφοτέρωθεν.
ἔνθα δὲ δένδρεα μακρὰ πεφύκασι τηλεθάοντα,
ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι                                        115
συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεθόωσαι.
τάων οὔ ποτε καρπὸς ἀπόλλυται οὐδ’ ἀπολείπει
χείματος οὐδὲ θέρευς, ἐπετήσιος· ἀλλὰ μάλ’ αἰεὶ
ζεφυρίη πνείουσα τὰ μὲν φύει, ἄλλα δὲ πέσσει.
ὄγχνη ἐπ’ ὄγχνῃ γηράσκει, μῆλον δ’ ἐπὶ μήλῳ,                                 120
αὐτὰρ ἐπὶ σταφυλῇ σταφυλή, σῦκον δ’ ἐπὶ σύκῳ.
ἔνθα δέ οἱ πολύκαρπος ἀλῳὴ ἐρρίζωται,
τῆς ἕτερον μέν θ’ εἱλόπεδον λευρῷ ἐνὶ χώρῳ
τέρσεται ἠελίῳ, ἑτέρας δ’ ἄρα τε τρυγόωσιν,
ἄλλας δὲ τραπέουσι· πάροιθε δέ τ’ ὄμφακές εἰσιν                            125
ἄνθος ἀφιεῖσαι, ἕτεραι δ’ ὑποπερκάζουσιν.
ἔνθα δὲ κοσμηταὶ πρασιαὶ παρὰ νείατον ὄρχον
παντοῖαι πεφύασιν, ἐπηετανὸν γανόωσαι.
ἐν δὲ δύω κρῆναι ἡ μέν τ’ ἀνὰ κῆπον ἅπαντα
σκίδναται, ἡ δ’ ἑτέρωθεν ὑπ’ αὐλῆς οὐδὸν ἵησι                       130
πρὸς δόμον ὑψηλόν, ὅθεν ὑδρεύοντο πολῖται.
τοῖ’ ἄρ’ ἐν Ἀλκινόοιο θεῶν ἔσαν ἀγλαὰ δῶρα.  

 • 84 : cf. Apulée 5,1,6 parietes … splendore proprio coruscant, ut diem suum sibi domus facia{n}t licet sole nolente
 • 85 : cf. Apulée 5,1,3 summa laquearia
 • 86 : cf. Apulée 5,1,6 totique parietes solidati massis aureis
 • 91-94 : cf. Apulée 5,1,3 parietes omnes argenteo caelamine conteguntur bestiis et id genus pecudibus occurrentibus ob os introeuntium
 • 114 : cf. Apulée 5,1,2 uidet lucum proceris et uastis arboribus consitum
 • 129-131 : cf. Apulée 5,1,2 uidet fontem

Ovide et le palais du Soleil

Ovide met. 2,1-18
regia Solis erat sublimibus alta columnis,
clara micante auro flammasque imitante pyropo,
cuius ebur nitidum fastigia summa tegebat,
argenti bifores radiabant lumine ualuae.
materiam superabat opus: nam Mulciber illic                              5
aequora caelarat medias cingentia terras
terrarumque orbem caelumque, quod imminet orbi.
caeruleos habet unda deos, Tritona canorum
Proteaque ambiguum ballaenarumque prementem
Aegaeona suis inmania terga lacertis                                           10
Doridaque et natas, quarum pars nare uidetur,
pars in mole sedens uiridis siccare capillos,
pisce uehi quaedam: facies non omnibus una,
non diuersa tamen, qualem decet esse sororum.
terra uiros urbesque gerit siluasque ferasque                              15
fluminaque et nymphas et cetera numina ruris.
haec super inposita est caeli fulgentis imago,
signaque sex foribus dextris totidemque sinistris.

 • 1 : cf. Apulée 5,1,3 summa laquearia
 • 2 : cf. Apulée 5,1,6 totique parietes solidati massis aureis
 • 3 : cf. Apulée 5,1,3 laquearia citro et ebore… subeunt aureae columnae
 • 4 : cf. Apulée 5,1,6 porticus sic ipsae balneae [F2 : ualneae F : ualuae ς2, aliquot edd.] fulgurant
 • 15 : cf. Apulée met. 5,1,3-4 argenteo caelamine… efferauit argentum

Stace et le palais de Mars

Stace Theb. 7,40-63
hic steriles delubra notat [sc. Mercurius] Mauortia siluas
(horrescitque tuens), ubi mille furoribus illi
cingitur auerso domus inmansueta sub Haemo.
ferrea compago laterum, ferro arta teruntur
limina, ferratis incumbunt tecta columnis.
laeditur aduersum Phoebi iubar, ipsaque sedem                          45
lux timet, et durus contristat sidera fulgor.
digna loco statio: primis salit Impetus amens
e foribus caecumque Nefas Iraeque rubentes
exanguesque Metus, occultisque ensibus astant
insidiae geminumque tenens Discordia ferrum.                           50
innumeris strepit aula Minis, tristissima Virtus
stat medio, laetusque Furor uultuque cruento
Mors armata sedet; bellorum solus in aris
sanguis et incensis qui raptus ab urbibus ignis. 
terrarum exuuiae circum et fastigia templi                                   55
captae insignibant gentes: caelataque ferro
fragmina portarum bellatricesque carinae
et uacui currus protritaque curribus ora,
paene etiam gemitus: adeo uis omnis et omne
uulnus. ubique ipsum, sed non usquam ore remisso                    60
cernere erat: talem diuina Mulciber arte
ediderat; nondum radiis monstratus adulter
foeda catenato luerat conubia lecto.

 • 44 : cf. Apulée 5,1,3 summa laquearia… subeunt aureae columnae
 • 61: cf. Apulée 5,1,2 diuinis artibus

Lucain et le palais de Cléôpatre

Lucain 10,111-126
ipse locus templi, quod uix corruptior aetas
extruat, instar erat, laqueataque tecta ferebant 
diuitias crassumque trabes absconderat aurum.
nec summis crustata domus sectisque nitebat
marmoribus, stabatque sibi non segnis achates                            115
purpureusque lapis, totaque effusus in aula
calcabatur onyx; hebenus Mareotica uastos
non operit postes sed stat pro robore uili,
auxilium non forma domus. ebur atria uestit,
et suffecta manu foribus testudinis Indae                                     120
terga sedent, crebro maculas distincta zmaragdo.
fulget gemma toris, et iaspide fulua supellex
strata micant, Tyrio cuius pars maxima fuco
cocta diu uirus non uno duxit aeno,
pars auro plumata nitet, pars ignea cocco,                                   125
ut mos est Phariis miscendi licia telis.  

 • 112 : cf. Apulée 5,1,3 laquearia
 • 113 : cf. Apulée 5,1,3 aureae columnae
 • 116-117 : cf. Apulée 5,1,5 pauimenta ipsa lapide pretioso caesim deminuto… calcant
 • 119 : cf. Apulée 5,1,3 summa laquearia… ebore curiose cauata

Apulée et le palais de Xerxès 

Apulée mund. 26
Cambyses et Xerxes, et Darius potentissimi reges fuerunt; horum praepotentiam, quam ex opibus collegerant, lenocinium uitae effecerat celsiorem, cum eorum alter, apud Susam et Ecbatanas ut in fano quodam sacratus, nulli temere notitiam oris sui panderet, sed <esset> circumsaeptus admirabili regia, cuius tecta fulgerent eboris niue, argenti luce, flammis ex auro uel electri claritate. Limina uero alia prae aliis erant; interiores fores exteriores ianuae muniebant portaeque ferratae et muri adamantina firmitate. ante fores uiri fortes stipatoresque regalium laterum tutela peruigili custodiam per uices sortium sustinebant.

Cf. Murgatroyd, P. (1997), « Apuleian Ecphrasis: Cupid’s Palace at Met. 5,1-5,2 », Hermes 125, 257-366.